Google
   BAZYLIKATV 1st
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
          polecamy:
 
  Regulamin
  Konspekty
  Komentarze
  Warsztaty
 
 
 
 
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Liturgia Godzin
  Katechizm
  Lednica
  Słowo na każdy dzień
  Piesza pielgrzymka
  Kanonizacja
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos
 
  Watykan
  Fundacja DzNT
  Dzieło Biblijne
  Ruch Światło-Życie


Projekt Unijny 


INTORMACJA O PROJEKCIE „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach”

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

Tytuł projekt: „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji  obiektów  
dziedzictwa   kulturowego w Chojnicach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Partner Wiodący:  Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

Partner:                 Powiat Chojnicki

Całkowity koszt realizacji Projektu:              6 414 122,97 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 6 338 415,89 PLN 

Środki EFRR 4 753 811,88 PLN

Wkład własny Partnerów: 1 584 604,01  PLN 

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 19 stycznia 2010 r.

Termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu : 30 stycznia 2015 r.

Termin zakończenia finansowego realizacji Projektu: 15 marca 2015 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminów zakończenia realizacji Projektu 
i uzyskała wstępną zgodę  Województwa Pomorskiego.

 

Stan na dzień: 24 października 2014 r.
wykonanie