Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


aktualności 


Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela

W piątek, 24 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, Patrona naszego Miasta i Parafii. Z tej okazji na zwykłych warunkach można uzyskać odpust zupełny nawiedzając naszą Bazylikę. Zapraszamy wszystkich na Mszę św. na godz. 7.oo, 8.30 w intencji dzieci i młodzieży kończącej rok szkolny i na Mszę św. koncelebrowaną o godz. 19.00, którą będziemy sprawować w intencji całej parafii, śp. Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi w dniu Jego imienin, oraz w intencji wszystkich dzieci i młodzieży którzy kończą rok szkolny. W wigilię narodzin św. Jana (czwartek) zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godz. 18.oo – 19.oo.  Po Mszy św. wigilijnej o godz. 19.oo zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu do godz. 24.oo. Podczas adoracji dodatkowa okazja do spowiedzi od godz. 21 do 22.oo.

Narodzenie św. Jana Chrzciciela zostało opisane w Ewangelii wg ap. Łukasza (Łk 1,5-25;57-80). Rodzice proroka, św.św. Zachariasz i Elżbieta mieszkali w wiosce Ain Karem położonej w Górach Judzkich, w pobliżu Jerozolimy (wg innej tradycji - niedaleko starożytnego miasta Hebron). Oboje pochodzili z rodu Aarona, a Zachariasz był kapłanem. Osiągnąwszy podeszły wiek nie doczekali się dzieci, gdyż Elżbieta była bezpłodna. Taki stan był uważany przez Żydów za brak Bożego błogosławieństwa, gdyż z rodziny, która nie miała dzieci, nie mógł pochodzić Mesjasz.
Pewnego razu, gdy św. Zachariasz sprawował służbę w Świątyni jerozolimskiej, zobaczył archanioła Gabriela, stojącego przy ołtarzu kadzidlanym. Anioł przepowiedział mu, że będzie miał syna, którego nazwie Jan i który poprzedzi przyjście Zbawiciela, Mesjasza, zapowiadanego w Starym Testamencie. Słysząc to, Zachariasz zwątpił, czy w jego wieku jest możliwe urodzenie syna i poprosił o znak. Archanioł powiedział, że znakiem będzie to, że kapłan zaniemówi aż do momentu wypełnienia się proroctwa. Po zakończeniu służby, Zachariasz wrócił do domu. Gdy Elżbieta poczęła dziecko, ukrywała to przez pięć miesięcy, czując się pośmiewiskiem będąc w ciąży w tak późnym wieku.
O tym, że Zachariasz będzie miał syna dowiedziała się także, od archanioła Gabriela, kuzynka Elżbiety - Maria, matka Jezusa i poszła z Nazaretu odwiedzić krewną. Przy spotkaniu Elżbieta, będąc "napełniona Duchem Świętym" pierwsza pozdrowiła Marię, jako Matkę Boga. W tym momencie Jan poruszył się w łonie matki. Bogurodzica pozostała z Elżbietą do czasu rozwiązania.
Gdy Elżbieta urodziła syna, wszyscy krewni i znajomi cieszyli się wraz z nią. Po ośmiu dniach, kiedy Prawo nakazywało obrzezanie, nazwano dziecko imieniem Jan. Zdziwiło to wszystkich, dlatego, że nikt w rodzinie nie posiadał takiego imienia. Chcąc się upewnić, zapytano Zachariasza, jak chce nazwać syna. Kapłan poprosił o tabliczkę i napisał "Jan jest imię jego". W tej samej chwili zaczął ponownie mówić, chwaląc Boga. Wypowiedział także proroctwo dotyczące przyjścia Mesjasza i roli Jana, jako Bożego proroka i Poprzednika Zbawiciela (hymn Benedictus).
Święty Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Chrystusem. W związku z tym był w grupie dzieci, które chciał zabić Herod po odejściu mędrców (Mt 2,12-18). Słysząc o tym, Elżbieta udała się na pustynię i ukryła się w jaskini. Zachariasz był w tym czasie w Jerozolimie i pełnił swoją kapłańską służbę w Świątyni. Herod wysłał do niego żołnierzy, żeby znaleźli miejsce ukrycia się Elżbiety i dziecka. Zachariasz odpowiedział, że nie wie, gdzie jest jego rodzina. Został za to zabity w Świątyni. Elżbieta ukrywała się wraz z synem na pustkowiach, gdzie zmarła. Jan, będąc pod opieką aniołów, mieszkał na pustkowiu do czasu rozpoczęcia głoszenia pokajania i szybkiego przyjścia Mesjasza.
Święto Narodzenia Jana Chrzciciela jest jednym z wielkich świąt Cerkwi prawosławnej. Obchodzone jest zawsze podczas postu świętych Apostołów. Nabożeństwa świąteczne mają uroczysty charakter. Podczas całonocnego czuwania czyta się trzy fragmenty ze Starego Testamentu mówiące o obietnicy narodzenia synów z niepłodnych matek: Izaaka (17,15-17,19;18,11-14;21,1-8) i sędziego Samsona (Sdz 13,2-8,13-14,17-21) oraz o zapewnieniu Bożej pomocy i wybawienia Izraela (Iz 40,1-2;40,9;41,17-18;45,8;48,20-21;54,1). Ewangelia na jutrzni opowiada o narodzinach proroka (Łk 1,24-25,57-68,76,80), a na liturgii dodawany jest także fragment o zapowiedzi narodzin świętego (Łk 1,5-25,57-68,76,80). Perykopa apostolska (Rz 13,12-14,4) dotyczy szybkiego przyjścia dnia zbawienia i wyrozumiałości dla słabych w wierze.
wykonanie