Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Pierwszy etap prac renowacyjnych

Dobiega końca pierwszy etap prac renowacyjnych przy naszych organach w Bazylice. Od wtorku do piątku trwał montaż prowadzony przez zakład organmistrzowski odnowionych i zakonserwowanych elementów, oraz strojenie sześciu głosów, których wykonane prace dotyczyły. Przewidywane koszty renowacji wycenione zostały przez firmę „Ars Organum” na 20 tysięcy złotych. Udało nam się spłacić część zobowiązania w kwocie  6 tysięcy złotych. Dlatego kolekta inwestycyjna w drugą niedzielę miesiąca będzie przeznaczona właśnie na pokrycie pozostałych kosztów renowacji.

 
kontakt    
wykonanie