Google
   BAZYLIKATV 1st
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ¦WIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
          polecamy:
 
  Regulamin
  Konspekty
  Komentarze
  Warsztaty
 
 
 
 
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo ¦więte
  Liturgia Godzin
  Katechizm
  Lednica
  Słowo na każdy dzień
  Piesza pielgrzymka
  Kanonizacja
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga go¶ci
 
  Pielgrzym
  Go¶ć Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos
 
  Watykan
  Fundacja DzNT
  Dzieło Biblijne
  Ruch ¦wiatło-Życie


aktualno¶ci 


INTENCJE MSZALNE (Bazylika i Ko¶ciół Gimnazjalny) 20.03-26.03.2017

Sprawę Mszy ¶więtych, które celebruje każdy kapłan reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Kapłan może odprawić Mszę ¦więt± za kogokolwiek, zarówno za żywych jak i umarłych. Zgodnie z uznanym zwyczajem Ko¶cioła, każdy kapłan celebruj±cy lub koncelebruj±cy Mszę ¦w. może przyj±ć ofiarę złożon±, aby odprawić Mszę ¦w. w okre¶lonej intencji. Wierni składaj±cy ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza ¦w., przyczyniaj± się do dobra Ko¶cioła oraz uczestnicz± przez t± ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i ich dzieł.

Intencje Mszy ¦więtych Bazylika

Poniedziałek 20 marzec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Maria Wrzalik miesi±c po pogrzebie.

           7.00 ¶p. Maria i Józef Majewscy.           

           8.30 ¶p. Helena i zmarłych z rodziny Czarnowskich i Skwierawskich.             

         19.00 ¶p. Czesław Kinowski i Krystyna Bucław.

         19.00 ¶p. Władysławę i Władysław o łaskę nieba.   

Wtorek 21 marzec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Maria Brzezińska miesi±c po pogrzebie.

           7.00 ¶p. Janina Wałaszewska miesi±c po pogrzebie.      

           8.30 ¶p. Marian Schupke, rodziców Klara i Józef oraz Władysława i Józef, rodzeństwo Janina, Henryk, Hubert, Felicja, Alfons i Emilia.                  

         19.00 ¶p. Edward Kaliszan i rodziców z obojga stron.

¦roda  22 marzec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Aleksandra Synak miesi±c po pogrzebie.  

           7.00 ¶p. Jerzy Wirkus w 5 rocznicę ¶mierci i rodziców z obojga stron.            

           8.30 ¶p. Stefania Januszewska w 20 rocznicę ¶mierci i Jadwiga.                  

         19.00 ¶p. Urszula i Tadeusz Welter.   

         19.00 ¶p. Sławomir Mejer w 17 rocznicę ¶mierci oraz Władysławę i Bolesław.            

Czwartek 23 marzec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Anna Obert miesi±c po pogrzebie.       

           7.00 ¶p. Tadeusz, Eugenia, Marian i dziadków.      

           8.30      W pewnej intencji.

           8.30      O Boże miłosierdzie i życie wieczne dla zmarłych z rodziny Szpera, Szutta, Gumińskich, Tomaszek, dziadków i dobroczyńców.     

         19.00 ¶p. Marianna G±siorowska, jej męża Hieronima, synów Marka i Kazimierza.               

Pi±tek 24 marzec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Józef Huzar, rodziców, Marta i Ania.   

           7.00 ¶p. Jadwiga Kaczmarek miesi±c po pogrzebie.    

           8.30 ¶p. Jan Szmyt.                

         19.00      Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej    w 50 rocznicę urodzin dla Gabrieli.  

         19.00 ¶p. Barbara w 5 rocznicę ¶mierci i Ewa w 8 rocznicę ¶mierci.

Sobota 25 marzec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Czesław Lepak miesi±c po pogrzebie.  

           8.30 ¶p. Rupert, Zofia i Leon.

         19.00 ¶p. Józef Modrzejewski miesi±c po pogrzebie.    

         19.00      O pomy¶lne zdanie egzaminów i błogosławieństwo Boże dla Zuzanny.

Niedziela 26 marzec 2017 r.

Godz. 7.30 ¶p. Zygmunt w rocznicę ¶mierci oraz rodziców i rodzeństwa z obojga stron.     

           9.00      W intencji parafian i ofiarodawców.

         10.30 ¶p. Gertruda i Leonard Jankowscy i Andrzej Czapiewski.                    

         12.00 ¶p. Męża Joachima, syna Piotra, rodzeństwa i krewnych z obojga stron.        

         14.00      W intencji dzieci przyjmuj±cych Sakrament Chrztu ¦więtego. .                              

         19.00 ¶p. Barbara Ł±cka w 5 rocznicę ¶mierci, męża Alfreda oraz Zdzisław, dziadków z obojga stron i krewnych.                              

                                               

Intencje Mszy ¦więtych Ko¶ciół gimnazjalny

Poniedziałek 20 marzec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Janina Miszczuk – gregorianka.     

         18.00 ¶p. Józefę i Edmund Januszewscy oraz Antoni i Władysława Teclaf.                         

Wtorek 21 marzec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Janina Miszczuk – gregorianka.     

         18.00 ¶p. Waleria Laskowska w 10 rocznicę ¶mierci.                          

¦roda 22 marzec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Janina Miszczuk – gregorianka.     

         18.00 ¶p. Bolesław Ł±cki w 16 rocznicę ¶mierci.

         18.00 ¶p. Jadwiga, Krzysztof i żona Elżbieta oraz rodzice Alfons i Kunegunda.                   

Czwartek 23 marzec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Janina Miszczuk – gregorianka.     

         18.00      Za zmarłych.               

Pi±tek 24 marzec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Janina Miszczuk – gregorianka.     

         18.00 ¶p. Alojzy, Anna, Jan, Benedykt i Marta Kęsik.

         18.00 ¶p. Agnieszka i Czesław Miszewscy oraz Anastazja i Alojzy Baczyńscy.

Sobota 25 marzec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Janina Miszczuk – gregorianka.

         18.00      Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Naj¶więtszej dla Hanny w rocznicę urodzin. 

Niedziela 26 marzec 2017 r.

 

Godz.  6.00 ¶p. Honorata i Andrzej i zmarłych z rodziny.     

            8.00 ¶p. Janina Miszczuk – gregorianka.      

          10.00 ¶p. Jan w 39 rocznicę ¶mierci oraz zmarłych z rodziny Kasprzak i Basińskich.            

          11.15 ¶p. Marcin, Jadwiga i Helena.           

          16.00 ¶p. Józef w 35 rocznicę ¶mierci oraz Katarzyna Piesik, Zofia i Jan Wanke.                    
wykonanie