Google
   BAZYLIKATV 1st
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ¦WIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
          polecamy:
 
  Regulamin
  Konspekty
  Komentarze
  Warsztaty
 
 
 
 
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo ¦więte
  Liturgia Godzin
  Katechizm
  Lednica
  Słowo na każdy dzień
  Piesza pielgrzymka
  Kanonizacja
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga go¶ci
 
  Pielgrzym
  Go¶ć Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos
 
  Watykan
  Fundacja DzNT
  Dzieło Biblijne
  Ruch ¦wiatło-Życie


aktualno¶ci 


INTENCJE MSZALNE (Bazylika i Ko¶ciół Gimnazjalny) 22.05-28.05.2017

Sprawę Mszy ¶więtych, które celebruje każdy kapłan reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Kapłan może odprawić Mszę ¦więt± za kogokolwiek, zarówno za żywych jak i umarłych. Zgodnie z uznanym zwyczajem Ko¶cioła, każdy kapłan celebruj±cy lub koncelebruj±cy Mszę ¦w. może przyj±ć ofiarę złożon±, aby odprawić Mszę ¦w. w okre¶lonej intencji. Wierni składaj±cy ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza ¦w., przyczyniaj± się do dobra Ko¶cioła oraz uczestnicz± przez t± ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i ich dzieł.

Intencje Mszy ¦więtych Bazylika

Poniedziałek 22 maj 2017 r.

Godz. 7.00       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o dalsze błogosławieństwo Boże dla rodziny Malinowskich.  

           8.30 ¶p. Jan Gromowski w 2 rocznicę ¶mierci i rodziców z obojga stron.      

         19.00 ¶p. Franciszkę i Paweł Szultka, rodziców z obojga stron i rodzeństwa.   

Wtorek 23 maj 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Alma Myszka miesi±c po pogrzebie.     

           8.30 ¶p. Kazimierz Pettka w 1 rocznicę ¶mierci.  

         19.00 ¶p. Dawid Szczepański w 2 rocznicę ¶mierci i zmarłych z rodziny Szczepańskich i Wi¶niewskich.    

¦roda  24 maj 2017 r.

Godz. 7.00       O opiekę Matki Bożej dla rodziców Janiny i Czesława Reca.   

           8.30       Podziękowanie za szczę¶liwy przebieg operacji i pro¶ba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Walerii i Krzysztofa.  

         19.00 ¶p. Gertruda Bauza w 21 rocznicę ¶mierci i zmarłych z rodziny Błaszkowskich i Bauzów.           

Czwartek 25 maj 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Bronisława i Franciszek Lubińscy i rodzeństwa.   

           8.30      O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Księdza Mieczysława, matki i sióstr z rodzinami.

         19.00 ¶p. Krystyna Tuszyńska z okazji Dnia Matki i dusze w czy¶ćcu.                     

         19.00 ¶p. Antonina i Władysław Wasyk.   

Pi±tek 26 maj 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Mikołaj i Agnieszka Kiżewscy oraz babcie i dziadków z obojga stron.  

           8.30 ¶p. Władysław, Telesfor, Łucja, Bernard, Jerzy, rodziców i dziadków z obojga stron.

         19.00      O miłosierdzie Boże dla ¶p. Teresy Orlikowskiej i jej rodziców.        

         19.00 ¶p. Katarzyna Sawicka z okazji Dnia Matki.                       

Sobota 27 maj 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Łukasz w rocznicę urodzin.   

           8.30      Podziękowanie za odebrane łaski z pro¶b± o dalsze Boże błogosławieństwo i szczę¶liwe rozwi±zanie dla Doroty.     

         19.00 ¶p. Bronisławę, Aniela, Sewerinę i Wacław.

         19.00 ¶p. Bożena, Stefania, Stanisław i Władysław Lis.                               

Niedziela 28 maj 2017 r.

Godz. 7.30 ¶p. Joanna i Janusz Pr±dzyńscy.   

           9.00      W intencji parafian i ofiarodawców.

         10.30 ¶p. Teresa Podlewska w 4 rocznicę ¶mierci.      

         12.00 ¶p. Męża Joachima, syna Piotra, rodzeństwa i krewnych z obojga stron.      

         14.00      W intencji dzieci przyjmuj±cych Sakrament Chrztu ¦więtego.                                

         19.00      W pewnej intencji.                                 

  

Intencje Mszy ¦więtych Ko¶ciół gimnazjalny

 

Poniedziałek 22 maj 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Helena Kobus.

         18.00 ¶p. Walter Gerke w 40 rocznicę ¶mierci. 

Wtorek 23 maj 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Helena Kobus.

         18.00 ¶p. Maria i Zygmunt Szulc. 

¦roda 24 maj 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Bronisławę i Rajmund Klunder.     

         18.00      ………………………………………………………………………………………………    

Czwartek 25 maj 2017 r.

Godz. 8.00       O łaskę wiary i Ducha ¦więtego i uzdrowienie z nałogów dla Dariusza.   

         18.00       Za zmarłych.       

Pi±tek 26 maj 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Maria Hoppe miesi±c po pogrzebie.      

         18.00 ¶p. Anna Lorek w rocznicę urodzin, jej męża Jana i zmarłych z rodziny.

Sobota 27 maj 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Bogdan w rocznicę ¶mierci, rodziców i rodzeństwa z obojga stron.   

         18.00 ¶p. Zuzanna i Karol Reszczyńskich, Mariola i Józef Herman, Helena Klon i zmarłych z ich rodzin.

         18.00 ¶p. Rafał Ryngwelski w rocznicę urodzin o łaskę nieba.  

Niedziela 28 maj 2017 r.

Godz.  6.00 ¶p. Franciszek Kossak, Klara i Bronisław Wielewscy, Irena Studzińska i Danuta Trudzik.        

            8.00 ¶p. Józef Szczęsny i rodziców z obojga stron o łaskę nieba.       

          10.00      Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o dalsz± opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha ¦więtego dla Weroniki.                

          11.15 ¶p. Natalia, Leonard, Stefania, Łucja, Tadeusz, Franciszek i Stanisław.                

          16.00 ¶p. Renata, Stefan i zmarłych z rodziny.     
wykonanie