Google
   BAZYLIKATV 1st
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ¦WIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
          polecamy:
 
  Regulamin
  Konspekty
  Komentarze
  Warsztaty
 
 
 
 
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo ¦więte
  Liturgia Godzin
  Katechizm
  Lednica
  Słowo na każdy dzień
  Piesza pielgrzymka
  Kanonizacja
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga go¶ci
 
  Pielgrzym
  Go¶ć Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos
 
  Watykan
  Fundacja DzNT
  Dzieło Biblijne
  Ruch ¦wiatło-Życie


aktualno¶ci 


INTENCJE MSZALNE (Bazylika i Ko¶ciół Gimnazjalny) 24.04-30.04.2017

Sprawę Mszy ¶więtych, które celebruje każdy kapłan reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Kapłan może odprawić Mszę ¦więt± za kogokolwiek, zarówno za żywych jak i umarłych. Zgodnie z uznanym zwyczajem Ko¶cioła, każdy kapłan celebruj±cy lub koncelebruj±cy Mszę ¦w. może przyj±ć ofiarę złożon±, aby odprawić Mszę ¦w. w okre¶lonej intencji. Wierni składaj±cy ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza ¦w., przyczyniaj± się do dobra Ko¶cioła oraz uczestnicz± przez t± ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i ich dzieł.

Intencje Mszy ¦więtych Bazylika

Poniedziałek 24 kwiecień 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Jadwiga Jażdżewska miesi±c po pogrzebie.

           7.00 ¶p. Klara i Bronisław Wielewscy, Irena Studzińska i Danuta Trudzik.               

           8.30       O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Ani.  

         19.00 ¶p. Danuta w 2 rocznicę ¶mierci oraz Władysław i Józef Kowalczyk.

         19.00       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

w rocznicę ¶lubu dla Urszuli i Adama.       

Wtorek 25 kwiecień 2017 r.

Godz. 7.00      O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny.  

           8.30 ¶p. Urszula Toda, rodziców z obojga stron i Józefa Kolter.                   

         19.00       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o błogosławieństwo Boże w 30 rocznicę ¶lubu

dla Tatiany i Ryszarda Skobiej.

         19.00       O zdrowie i błogosławieństwo Boże i szczę¶liwe rozwi±zanie dla Katarzyny. 

¦roda  26 kwiecień 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Marianna o łaskę nieba.  

           8.30      O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jacka i Natalii.      

         19.00 ¶p. Marianna Ostrycharz.  

         19.00 ¶p. Stanisławę Wi¶niewsk± w 5 rocznicę ¶mierci.      

Czwartek 27 kwiecień 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Zmarłych z rodziny Wenderskich, Pr±dzyńskich, Kowalik, Bucholc i Ksi±dz Roman.  

           8.30 ¶p. Kazimiera i Władysław Machut, ich rodziców i rodzeństwa.                     

         19.00 ¶p. Jakub Wegner.  

         19.00       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w rocznicę urodzin dla Klaudii.

Pi±tek 28 kwiecień 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Henryk w rocznicę ¶mierci, rodziców z obojga stron i Bernadeta.          

           8.30 ¶p. Marianna Luptowska i zmarłych dzieci.     

         19.00 ¶p. Alfred Ł±cki w 10 rocznicę ¶mierci, żony Barbary, Zdzisław, dziadków z obojga stron i krewnych.       

         19.00 ¶p. Marta, Alojzy i Czesław.                  

Sobota 29 kwiecień 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Joanna i Brunon Kowalik oraz zmarłych z rodziny Wenderskich, Pr±dzyńskich, Bucholc i dusze w czy¶ćcu.  

           8.30 ¶p. Władysławę Podolsk±.  

           8.30 ¶p. Barbara Szpera miesi±c po pogrzebie.   

         19.00 ¶p. Andrzej, rodziców i rodzeństwa z obojga stron.  

         19.00       O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny.                            

Niedziela 30 kwiecień 2017 r.

Godz. 7.30 ¶p. Stanisław Drobiński o łaskę nieba.       

           9.00      W intencji parafian i ofiarodawców.

         10.30       O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Marii dla Klaudiusza, Agaty, Joasi, Dominiki i całej rodziny.   

         12.00 ¶p. Męża Joachima, syna Piotra i dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.            

         14.00 ¶p. Anna, Halina, Maria, Józef i Antoni Gnacińscy i Jan Myzyk.                                  

         19.00 ¶p. Władysław, rodziców z obojga stron, Michał i Walter.                                 

                                                      

Intencje Mszy ¦więtych Ko¶ciół gimnazjalny

 

Poniedziałek 24 kwiecień 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Anna i Wacław Dobrodziej.

         18.00 ¶p. Władysław, Wiktoria i Stanisław Wesołowscy i Jerzy Kaczmarek.  

         18.00 ¶p. Helena i Wojciech Bako¶, córka Maria, synów Zdzisław, Czesław i Roman i Maria Sobieraj o łaskę nieba.  

Wtorek 25 kwiecień 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Wanda Czarnowska o łaskę nieba od Edka Miękisz z rodzin±.      

         18.00 ¶p. Renata Blok w dniu urodzin.

         18.00 ¶p. Witold Look, Lidia, Zbigniew, Mieczysław, rodziców, te¶ciów i brat Witold.                            

¦roda 26 kwiecień 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Wanda Czarnowska o rado¶ć wieczn± od Ryszarda Miękisz z rodzin±.    

         18.00       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Naj¶więtszej w 60 rocznicę ¶lubu dla Bronisławy i Henryka Piepiorka.  

         18.00 ¶p. Tadeusz Górski w rocznicę urodzin o rado¶ć nieba.  

Czwartek 27 kwiecień 2017 r.

Godz. 8.00       O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha ¦więtego dla Magdaleny.   

         18.00 ¶p. Sabina Pi±tek i Wacław i rodziców z obojga stron.     

         18.00 ¶p. Agnieszka i Ignacy Lewińscy oraz Franciszka, Aniela i Stefan Rudnik i zmarłe rodzeństwo.                 

Pi±tek 28 kwiecień 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Gerard Kowalski i rodziców z obojga stron.         

         18.00      ………………………………………………

Sobota 22 kwiecień 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Gabriela Wojciechowska w rocznicę urodzin oraz Paweł Dr±żkowski i zmarłych z rodziny Dr±żkowskich i Borzyszkowskich.

         18.00 ¶p. Piotr Januszewski w 23 rocznicę ¶mierci, Jerzy Zygmunt, Wacław Filipczak i rodziców         z obojga stron.    

         18.00 ¶p. Franciszek i Halina Steffer.    

Niedziela 30 kwiecień 2017 r.

Godz.  6.00 ¶p. Katarzyna Skorupa i zmarłych z rodziny.       

            8.00       …………………………………………….       

          10.00 ¶p. Marek Kachlicki w rocznicę ¶mierci.               

          11.15 ¶p. Małgorzata, Teresa, Zygmunt i Benedykt Sadowscy.             

          16.00       …………………………………………………………..
wykonanie