Google
   BAZYLIKATV 1st
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ¦WIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
          polecamy:
 
  Regulamin
  Konspekty
  Komentarze
  Warsztaty
 
 
 
 
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo ¦więte
  Liturgia Godzin
  Katechizm
  Lednica
  Słowo na każdy dzień
  Piesza pielgrzymka
  Kanonizacja
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga go¶ci
 
  Pielgrzym
  Go¶ć Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos
 
  Watykan
  Fundacja DzNT
  Dzieło Biblijne
  Ruch ¦wiatło-Życie


aktualno¶ci 


INTENCJE MSZALNE (Bazylika i Ko¶ciół Gimnazjalny) 24.07-30.07.2017

Sprawę Mszy ¶więtych, które celebruje każdy kapłan reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Kapłan może odprawić Mszę ¦więt± za kogokolwiek, zarówno za żywych jak i umarłych. Zgodnie z uznanym zwyczajem Ko¶cioła, każdy kapłan celebruj±cy lub koncelebruj±cy Mszę ¦w. może przyj±ć ofiarę złożon±, aby odprawić Mszę ¦w. w okre¶lonej intencji. Wierni składaj±cy ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza ¦w., przyczyniaj± się do dobra Ko¶cioła oraz uczestnicz± przez t± ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i ich dzieł.

Intencje Mszy ¦więtych Bazylika

 

Poniedziałek 24 lipiec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Waldemar Trzęsowski – gregorianka.

            7.00 ¶p. Jakub Wegner.

            8.30       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w 70 rocznicę urodzin dla Anny. 

         19.00 ¶p. Agnieszka Karnowska – gregorianka.  

         19.00 ¶p. Kazimierz Przybył o Boże miłosierdzie.    

Wtorek 25 lipiec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Waldemar Trzęsowski – gregorianka.

            7.00 ¶p. Irena Studzińska w rocznicę ¶mierci, Klara i Bronisław Wielewscy, Franciszka Kossak i Danuta Trudzik.

            8.30 ¶p. Stefan Trapp w 22 rocznicę ¶mierci. 

         19.00 ¶p. Agnieszka Karnowska – gregorianka. 

         19.00 ¶p. Jan i Janina Pestka oraz Aleksandra Przybyszewska.

¦roda  26 lipiec 2017 r.

Godz. 7.00  ¶p. Anna Obert i dziadków z obojga stron.

            7.00 ¶p. Anna i Ignacy Werra. 

            8.30 ¶p. Waldemar Trzęsowski – gregorianka.

            8.30 ¶p. Barbara, Jan i Ryszard Rynka oraz Jan i Franciszka Skiba.    

         19.00 ¶p. Stanisława Wi¶niewska w rocznicę urodzin.  

Czwartek 27 lipiec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Waldemar Trzęsowski – gregorianka.

            7.00 ¶p. Anna z okazji imienin i zmarłych z rodziny.  

            8.30 ¶p. Zofia, Ignacy, Adela i Józef. 

            8.30       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o dalsze Boże błogosławieństwo dla Andrzeja w dniu urodzin.

         19.00 ¶p. Stefania Konefał w 1 rocznicę ¶mierci.

         19.00 ¶p. Antoni Laskowski w 16 rocznicę ¶mierci.        

Pi±tek 28 lipiec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Agnieszka Karnowska – gregorianka.   

            7.00       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o Boże błogosławieństwo w 38 rocznicę ¶lubu dla Anny i Henryka.    

            8.30 ¶p. O Boże miłosierdzie dla Zyty w rocznicę ¶mierci i jej męża Izydora.   

            8.30 ¶p. Waldemar Trzęsowski – gregorianka. 

         19.00 ¶p. Elżbieta Knut, Stanisław Szyszka, Robert, rodziców z obojga stron i zmarłych z rodziny.

         19.00 ¶p. Stanisław Kozłowski w dniu urodzin.  

Sobota 29 lipiec 2017 r.

Godz. 7.00 ¶p. Waldemar Trzęsowski – gregorianka.

            7.00 ¶p. Maria Bernat i Eugeniusz Bloch. 

            8.30 ¶p. Edmund Szymura w rocznicę ¶mierci.

            8.30 ¶p. Halina Smól o łaskę nieba.     

         19.00 ¶p. Czesław Lepak.  

         19.00 ¶p. Andrzej, rodziców i rodzeństwa z obojga stron i Mariusz.      

Niedziela 30 lipiec 2017 r.

Godz. 7.30 ¶p. Jadwiga Żoł±dkiewicz.      

            9.00      W intencji parafian i ofiarodawców.

         10.30       Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej  i zdrowie dla Michała w dniu urodzin i dla całej rodziny.           

         12.00 ¶p. Piotr Majer w 14 rocznicę ¶mierci i jego ojciec Joachim.  

         14.00      Podziękowanie za odebrane łaski i pro¶ba o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w 80 rocznicę urodzin dla Mirosławy.                                    

         19.00 ¶p. Michał Berliński, zmarłych z rodziny i Władysław Gliniecki.   

                            

Intencje Mszy ¦więtych Ko¶ciół gimnazjalny

 

 

Poniedziałek 24 lipiec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Konrad Sawicki, Bożena Chmara i rodziców z obojga stron.      

         18.00 ¶p. Jerzy Wielewski i rodziców z obojga stron.       

         18.00 ¶p. Jerzy Januszewski w 22 rocznicę ¶mierci oraz Piotr, Zygmunt i Władysław Filipczak i rodziców z obojga stron.    

Wtorek 25 lipiec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Stefan Lisakowski w 5 rocznicę ¶mierci.

            8.00       Podziękowanie za odebrane łaski, o pokój serca, wypełnienie woli Bożej w życiu Urszuli.        

         18.00 ¶p. Krzysztof i Irena oraz zmarłych z rodziny Stanisławskich i Warnke.

         18.00 ¶p. Urszula Rach w 1 rocznicę ¶mierci.      

¦roda 26 lipiec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Agnieszka Karnowska – gregorianka.  

           8.00 ¶p. Anna i Bernard Kamińscy.    

         18.00 ¶p. Edward w 5 rocznicę ¶mierci i Anna Miloch w rocznicę urodzin.

         18.00 ¶p. Anna Psuj w dniu imienin.           

Czwartek 27 lipiec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Danuta Dułkowska miesi±c po pogrzebie.

            8.00 ¶p. Jan Wi¶niewski w 44 rocznicę ¶mierci i Weronika.      

         18.00 ¶p. Agnieszka Karnowska – gregorianka.

         18.00 ¶p. Jurgen Brusko.           

Pi±tek 28 lipiec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Katarzyna Szczepańska, jej rodziców i braci.       

         18.00 ¶p. Michał Czapiewski w 3 rocznicę ¶mierci.           

Sobota 29 lipiec 2017 r.

Godz. 8.00 ¶p. Rodziców, Helena i Edmund i zmarłych z rodziny.  

         18.00 ¶p. Józef Szwaradzki w 21 rocznicę ¶mierci.        

         18.00 ¶p. Agnieszka Karnowska – gregorianka.

Niedziela 30 lipiec 2017 r.

Godz.  6.00 ¶p. Waldemar oraz zmarłych z rodziny Wenderskich, Pr±dzyńskich, Kowalik, Bucholc i Ksi±dz Jan.          

             8.00 ¶p. Maria, Teofil i Czesław Flohr, Bronisław Weder, Anna Obert, Edmund i Matia Weilandt.          

           10.00 ¶p. Stanisław Drobiński o łaskę nieba.                  

           11.15 ¶p. Teresa Narloch w 24 rocznicę ¶mierci i zmarłych z rodziny Narloch
i Jażdżewskich.          

           16.00 ¶p. Agnieszka Karnowska – gregorianka.

 
wykonanie