Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Ocena z religi włączona do średniej

Stopnie z religii, etyki lub innych dodatkowych zajęć edukacyjnych będą wliczane do średniej ocen. Minister edukacji narodowej Roman Giertych podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

Podpisane rozporządzenie dotyczy m.in. wliczenia stopnia z religii oraz z etyki do średniej ocen. Uzupełnia ono rozporządzenie z dn. 30 kwietnia.

"Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę , do średniej ocen, o której mowa w ust. 4 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć" - czytamy w podpisanym przez wicepremiera Giertycha rozporządzeniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie od nowego roku szkolnego - 1 września 2007.

/KAI/
kontakt    
wykonanie