Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Podziękowanie

Nasza parafia jest największym opiekunem zabytków w tym mieście. Najważniejsze dobra kulturalne, które są naszą chlubą i symbolem naszego miasta, służyły przez wieki i pokolenia naszym ojcom, obecnie nam. Dzięki działaniu wielu ludzi dobrej woli udało się odnowić, niektóre z nich, wykorzystując również dofinansowanie zewnętrzne.

W ostatnich 2 latach mimo starań parafii nie udało się wykorzystać żadnego dofinansowania zewnętrznego. Parafia tylko sama ponosiła wszelkie koszty remontu i trudy utrzymania dziedzictwa narodowego, bez udziału dofinansowania zewnętrznego.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rozumiejącym i wspierającym trud utrzymania i odnowy dzieł kultury narodowej. To nasze dziedzictwo i nasza tożsamość.

Bóg Zapłać.

Obecnie przerywamy prace przy starej plebanii. Zostanie ona zabezpieczona na początku grudnia. Czekamy na opinie i decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jeszcze raz wspierającym renowacje składamy Serdeczne Bóg Zapłać.
kontakt    
wykonanie