Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


aktualności 


''Klejnot w koronie Rzeczypospolitej''

Wszystkim, którzy interesują się sztuką kościelną pragniemy zaproponować wystawę w Muzeum Narodowym w Gdańsku pt. "Klejnot w koronie Rzeczypospolitej". Na wystawie można m.in. podziwiać naszą monstrancję z Bazyliki. Wystawa została przygotowana z okazji 560 rocznicy II - go pokoju toruńskiego, potwierdzającego inkorporację Prus Królewskich do ziem Korony. Traktat pokojowy kończył trzynastoletnią walkę Związku Pruskiego i Rzeczypospolitej z Zakonem. Wystawa przedstawia ponad 300 lat dziejów rzemiosła Prus Królewskich. Dzieje polityczne tej historycznej dzielnicy w ramach wystawy zamykają się w symbolicznej klamrze jaką stanowią portrety dwóch polskich królów - Kazimierza Jagiellończyka autorstwa Hermana Hana z katedry w Oliwie oraz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z Muzeum Zamkowego w Malborku. W tej części wystawy zaprezentowano m.in.:

dokument traktatu pokoju toruńskiego z 1466 r. ustanawiający granice i podział administracyjny Prus,

dokumenty związane z ustrojem polityczno - prawnym i sądowym Prowincji, widoki malarskie i graficzne miast Prus Królewskich, herby Prus Królewskich, Polski i Litwy

Życie codzienne w Prusach w grafice i akwareli

Pierwsza, po części historyczna część wystawy ma szczególny walor dydaktyczny. Ukazuje bowiem ziemię i region w którym żyją kolejne pokolenia Polaków, korzystając z dziedzictwa kultury stworzonej przez Prowincję w ścisłej symbiozie z Rzeczpospolitą. Odwołuje się do świadomości historycznej w przestrzeni kulturowej i geograficznej budując przywiązanie i patriotyzm lokalny do tzw. Małej Ojczyzny.

Kolejne części wystawy ilustrują i przybliżają dokonania rzemiosła Prus Królewskich w czasach od końca XV do końca XVIII wieku.

W tej części wystawy eksponujemy: Złotnictwo kościelne (monstrancje, kielichy mszalne, puszki na komunikanty, kadzielnice i łódki do kadzidła, oraz plakiety wotywne) zrealizowane na zamówienie kościołów katolickich i protestanckich, łącznie około 100 wspaniałych eksponatów ze zbiorów muzealnych polskich i niemieckich oraz ze zbiorów kościelnych. W łączności ze złotnictwem kościelnym pokazane są ornaty służące liturgii, pochodzące z klasztornych pracowni pomorskich norbertanek, benedyktynek i brygidek gdańskich.

W dalszych częściach wystawy eksponowane są wszystkie rodzaje rzemiosła artystycznego w układzie chronologicznym i w podziale na zespoły. W dziale złotnictwa świeckiego eksponujemy 140 przedmiotów zamawianych niegdyś chętnie przez bogate mieszczaństwo, dwory królewskie i polską szlachtę, takie jak: puchary, kufle, kubki i przedmioty luksusu, a ponadto wyroby konwisarskie( 110 przedmiotów z cyny), ludwisarskie (wyroby z mosiądzu t.j. dzwony, moździerze, świeczniki) zegary, kowalstwo artystyczne, oraz pamiątkowe wyroby cechowe. Te ostatnie zdumiewają wielkością i wyrafinowanym kształtem. Wspaniałe wilkomy służyły do wznoszenia toastów w trakcie tradycyjnych spotkań cechowych.

Dla plastycznego efektu wystawy stworzyliśmy również kilka wnętrz mieszkalnych z XVII i XVIII wieku w oparciu o meble i przedmioty służące życiu codziennemu. Po raz pierwszy zostały zestawione ze sobą duże zespoły mebli gdańskich, toruńskich i elbląskich, a także wyroby rzemiosła z mniejszych ośrodków takich jak Braniewo, Brodnica, Frombork, Malbork, Grudziądz, Bydgoszcz. We wnętrzach, jak i w wydzielonych tematycznie ekspozycjach nie zabraknie ceramiki pomorskiej, stołowych sreber, wyrobów cynowych i obrazków haftowanych w zaciszu domowym.

Pragniemy przybliżyć zwiedzającym atmosferę życia codziennego dawnych mieszkańców Prus Królewskich, oraz przedstawić osiągnięcia, które mogą stać się źródłem dumy z wielokulturowej przeszłości.

Historyczna wielokulturowość Pomorza, jest bowiem wskazaniem dla współczesności jak na drodze poszanowania odmienności kultywować tradycje tolerancji i współpracy. Prawdziwym wydarzeniem artystycznym wystawy jest:

Eksponowanie około 100 obiektów złotnictwa kościelnego, ze zbiorów polskich i niemieckich.

Pokazanie około 140 obiektów złotnictwa świeckiego w tym: luksusowe puchary i wilkomy cechowe, oraz w wielkim wyborze srebra stołowe, jakie często stanowiły dary dyplomatyczne królów polskich a także zamawiane były przez dwory magnackie z całej Europy w Gdańsku i Toruniu.

Eksponowanie około 110 wyrobów z cyny t.j. rozliczne kubki, misy, talerze, puchary, które dziś są przedmiotem kolekcjonowania przez muzea a kiedyś gościły powszechnie na stołach średnio zamożnego mieszczaństwa w Prusach Królewskich do końca XVIII w.kiedy porcelana zaczęła wypierać je z użytku.

Aranżacja wnętrz na wystawie z XVII wieku - typowe dla Prus Królewskich, barokowe gdańskie i rokokowe: gdańskie, elbląskie i toruńskie. Możliwość poznania zestawionych ze sobą wnętrz mieszczańskich znakomicie wprowadzi zwiedzających w atmosferę dawnego życia codziennego.

strona wystawy: kliknij>>

wykonanie