Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Aroracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii

Zapraszamy do Kościoła Gimnazjalnego na Adoracje Najświętszego Sakramentu z 28 na 29 stycznia 2015. Rozpoczęcie po Mszy św. o godzinie 18.oo, zakończenie 8.oo rano.   

      Jezus bedzie na nas czekał. Jeżeli na prawdę chcemy się z Nim spotkać, przyjdzmy, żeby Go wspólnie adorować. O potrzebie takiej modlitwy w Kościele świadczy świadectwo św. Jana Pawła II, o który miał w zwyczaju codziennie w ten sposób się modlić:

     Papież uczył, że „Eucharystia powinna być przechowywana jako duchowe centrum wspólnoty zakonnej i parafialnej” (List z okazji 750-lecia  Święta Bożego Ciała z 28 maja 1996 roku), a „obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych” (List apostolski Mane nobiscum Domine 18).

Taką rolę pełniła adoracja w życiu Jana Pawła II. Rozpoczynał on swój dzień w kaplicy, przed tabernakulum, gdzie dłuższy czas trwał na modlitwie. Przychodził tam także w innych porach dnia. Były to krótsze i dłuższe chwile modlitwy, a wśród nich codziennie było również 15 minut adoracji. W każdy czwartek przeżywał godzinę świętą. Nigdy jej nie opuszczał, nawet podczas najbardziej intensywnych podróży apostolskich. Spędził niejedną noc na modlitwie w kaplicy, szczególnie wtedy, gdy piętrzyły się problemy w Kościele i świecie.

  Fragment listu Kardynała Stanisława Dziwisza nt. roli adoracji Najświętszego Sakramentu przed beatyfikacją Jana Pawła II
kontakt    
wykonanie