Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


I. rocznica ingresu Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny do Katedry Pelplińskiej

W niedzielę, 8 grudnia przypada I rocznica ingresu Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny do Katedry Pelplińskiej. Tego dnia Ksiądz Biskup rozpoczął oficjalnie swoją posługę pasterską w naszej diecezji. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszym Księdzu Biskupie Ryszardzie wypraszając dla Niego potrzebne łaski i wstawiennictwo Matki Najświętszej.

Korzystając z  tej okazji przypominamy sylwetkę Księdza Biskupa:


Biskup Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 roku w Nowym Stawie, w rodzinie robotniczej, jako najstarszy syn z czwórki dzieci Ireny i Franciszka. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, a po jego ukończeniu w 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Gdańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 stycznia 1982 roku w katedrze oliwskiej z rąk bp. Lecha Kaczmarka. Od 3 lutego

1982 roku pracował jako wikariusz i katecheta w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

W roku 1985 bp Tadeusz Gocłowski skierował go do Rzymu na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego. Dnia 24 czerwca 1991 roku na podstawie rozprawy na temat odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym, napisanej pod kierunkiem ks. prof. José F. Castaño na Wydziale Obojga Praw Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, uzyskał stopień doktora »in utroque iure«. Natomiast w roku 1992, po ukończeniu trzyletniego Studium Rotalnego w Trybunale Roty Rzymskiej, uzyskał tytuł Adwokata Roty Rzymskiej.

1 lutego 1993 roku rozpoczął pracę w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym jako pomocniczy wikariusz sądowy (wiceoficjał), zaś 28 czerwca 1996 jako wikariusz sądowy (oficjał). Ponadto w lutym 1993 roku rozpoczął wykłady z prawa kanonicznego w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Dnia 24 stycznia 2005 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej (tyt. Dices). Święcenia biskupie otrzymał z rąk nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka dnia 2 kwietnia 2005 roku. W herbie biskupim wpisał słowa z Drugiego Listu św. Jana Apostoła: In veritate et caritate – W prawdzie i miłości.

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Prawnej i Komisji Duchowieństwa, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza.

15 grudnia 2009 roku został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Dnia 27 października 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pelplińskim. Ingres do Bazyliki katedralnej w Pelplinie odbył się 8 grudnia 2012 roku.kontakt    
wykonanie