Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


aktualności 


Podsumowanie IV Konkursu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Pelplińskiej

Na drogach wiary z Ewangelią wg św. Łukasza

 Papież Benedykt XVI w liście apostolskim Porta fidei na przeżywany obecnie Rok Wiary podkreślał, że „próg wiary można przekroczyć, kiedy jest głoszone słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia”. Tej prawdy doświadczali w tym roku w sposób szczególny uczniowie ze stu ośmiu szkół diecezji pelplińskiej, którzy wzięli udział w IV Konkursie Biblijnym Dzieła Biblijnego. Przedmiotem konkursu była tym razem Ewangelia wg św. Łukasza. Uczniowie poznawali ją przez cały rok pod kierunkiem swoich nauczycieli w oparciu o konspekty spotkań przygotowane przez księży naszej diecezji współpracujących z Dziełem Biblijnym Diecezji Pelplińskiej. Tak jak w poprzednich latach patronat naukowy nad konkursem sprawował Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Patronat honorowy nad konkursem objęli m.in. Marek Biernacki, minister sprawiedliwości RP, Halina Uchman, dyrektor Delegatury Kościerskiej Kuratorium Oświaty Województwa Pomorskiego, oraz Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic. Stroną organizacyjną zajęła się parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach, w szczególności ks. Marek Cieszyński, który prowadził przez cały rok prace biura konkursowego oraz koordynował przebieg finału konkursu.

Finał IV Konkursu Biblijnego miał miejsce 25 maja 2013 r. w Chojnicach. 203 finalistów wraz ze swoimi katechetami zostało podjętych ze szczególną gościnnością przez ks. prał. Jacka Dawidowskiego, proboszcza parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach. Część pisemna konkursu została przeprowadzona w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 2.

Tradycyjnie zmagania konkursowe dla najmłodszych uczniów miały formę teatralną. W tym roku zwycięskim zespołem okazała się grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 W Chojnicach. Wyróżnienie zdobyli uczniowie Zespołu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd.

Wśród 141 uczniów klas IV-VI zwycięzcą części pisemnej i ustnej konkursu został Mateusz Jarzębiński (Bytów), wyróżniony wyjazdem na kolonie nad Jeziorem Mausz. Drugie miejsce zajęła Weronika Kłopotek Główczewska (Brusy), zaś trzecie – Agata Zabrocka (Kamień Krajeński) oraz Maciej Wójcik (Przysiersk). Do finału konkursu na poziomie klas gimnazjalnych zakwalifikowało się 91 uczniów, z których najlepszym okazał się Kamil Myszka (Borowy Młyn), nagrodzony wyjazdem na obóz w Poroninie. Drugie miejsce przypadło Łukaszowi Mazur (Karsin), zaś trzecie – Filipowi Keglowi (Czersk). Spośród 45 uczniów szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła Agata Turska (Zespół Szkół Katolickich, Tczew), wyróżniona wyjazdem na pielgrzymkę do Rzymu. Drugie miejsce zajęła Anna Szykut (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Lębork), natomiast trzecie – Alicji Buczyńskiej (I LO, Starogard Gd.). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Moderatorzy Dzieła Biblijnego, ks. Józef Pick oraz ks. Wojciech Pikor, pragną wyrazić podziękowanie wszystkim katechetom, którzy przez cały rok szkolny pracowali ze swoimi uczniami, dając im świadectwo swojej wiary i pasji dla Pisma Świętego. Wyrazy wdzięczności wobec fundatorów nagród: Marka Biernackiego, ministra sprawiedliwości RP, parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, parafii NSPJ w Starogardzie Gd., Caritas Diecezji Pelplińskiej, Wydawnictwa Bernardinum, Zdzisława Kolińskiego, właściciela firmy turystycznej Kaszub Travel, oraz władz Chojnic.

Zakończeniu konkursu miało miejsce w Bazylice chojnickiej podczas nabożeństwa słowa Bożego, któremu przewodniczył ks. prał. Józef Pick, zaś kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kardyś. Rozważane słowa Pisma przybliżyły uczestnikom konkursu doświadczenie wiary najpierw Abrahama, a następnie Maryi. W tym kontekście „Rok wiary z Ewangelią wg św. Łukasza”, przedmiot tegorocznego konkursu biblijnego, został ukazany jako droga wiary prowadząca do wspólnoty z Jezusem – wspólnoty budowanej również słowem Pisma Świętego.

 

Ks. Wojciech Pikor
wykonanie