Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Dziękczynienie za pontyfikat Papieża Benedykta XVI

Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna zaprasza wszystkich do wspólnego dziękczynienia za pontyfikat Papieża Benedykta XVI. Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich do Pelplina na Mszę św. , która zostanie odprawiona 10 marca o godz. 10.00 w Bazylice Katredralnej.
Oto treść zaproszenia:

Drodzy Bracia kapłani!
Umiłowani Diecezjanie!

Diecezja Pelplińska, pragnie podziękować Panu Bogu za pontyfikat Ojca świętego Benedykta XVI, czego znakiem jest wspólna modlitwa i Msza święta. Nasze dziękczynienie chcemy połączyć z kolejną rocznicą poświęcenia Bazyliki katedralnej
w Pelplinie oraz z modlitwą o światło Ducha Świętego dla kardynałów zgromadzonych na konklawe i wybór następcy Benedykta XVI. Zapraszam zatem Was wszystkich na Mszę świętą w IV niedzielę Wielkiego Postu 10 marca o godz. 10.00 do Bazyliki katedralnej w Pelplinie, abyśmy razem trwali na modlitwie.
Zdaję sobie sprawę, że już teraz w wielu parafiach są odprawiane Msze święte i nabożeństwa dziękczynne za pontyfikat Benedykta XVI oraz że kapłani w niedzielę posługują w powierzonych ich trosce duszpasterskiej parafiach. Jeśli zatem obowiązki nie pozwolą Wam na przyjazd do Katedry Pelplińskiej, proszę o modlitwę w ww. intencjach w miejscu, gdzie uczestniczycie w niedzielnej Mszy świętej.
Na dobre przygotowanie się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, z serca Wam błogosławię

+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelplińskikontakt    
wykonanie