Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Ksiądz Diakon Arkadiusz Guz zakończył praktykę w naszej parafii

W Niedzielę Chrystusa Króla, 26 listopada, zakończył praktykę diakońską w naszej parafii Ks. Diakon Arkadiusz Guz. Składamy serdeczne Bóg zapłać Księdzu Diakonowi za ten czas i życzymy Bożego Błogosławieństwa na ostatni etap przygotowań do przyjęcia święcen kapłańskich.
Od pierwszej niedzieli adwentu praktykę w naszej parafii rozpocznie Ks. Diakon Krzysztof Narloch.
Kim jest diakon?
Diakon (gr. diakonos – sługa) to osoba duchowna posiadająca pierwszy stopień święceń kapłaństwa urzędowego. Diakon może sprawować: sakramenty chrztu świętego, małżeństwa i Komunii Świętej, odprawiać pogrzeb, błogosławić wiernych, poświęcać przedmioty kultu religijnego i głosić kazania. W Kościele, podczas święceń diakonatu, kleryk przysięga celibat i modlitwę liturgią godzin (tzw. brewiarz). Diakonat jest udzielany w Kościele na okres około roku przed święceniami kapłańskimi. Istnieje również diakonat stały – posługa, którą mogą przyjąć i wykonywać dorośli (także żonaci) mężczyźni. Szatą liturgiczną diakona jest dalmatyka zakładana na albę i stułę. Jest znakiem urzędu diakona usługującego Chrystusowi Eucharystycznemu. Modlitwa kościelna przedstawia ją jako szatę radości i symbol nadprzyrodzonej sprawiedliwości.kontakt    
wykonanie