Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


XI Dzień Papieski

W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy XI Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - człowiek modlitwy. To dzień, w którym na nowo pragniemy przybliżyć sobie nauczanie i świadectwo życia Błogosławionego Jana Pawła II. Ponadto tego dnia odbędzie się zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia, które powstało z inicjatywy Błogosławionego Jana Pawła II. Jest to zbiórka przeznaczona na pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącym z małych miejscowości i biednych rodzin, aby umożliwić im dalszą edukację. Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski.

Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi Ks. Kard. Kazimierz Nycz. Przewodniczącym Zarządu jest Ks. Prał. Jan Drob.

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. W organizacji obchodów Dnia Papieskiego Fundację wspiera Ogólnopolski Komitet Organizacyjny.

Nagrody TOTUS wręczane są corocznie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w przeddzień Dnia Papieskiego. Nagroda jest docenieniem dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślania wartości wpisanych w człowieka, będących istotną treścią nauczania Jana Pawła II.

Koncert Dnia Papieskiego jest najważniejszym wydarzeniem artystycznym Dnia Papieskiego.

Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji

Od 2003 r. obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy akcja SMS-owa, która jest dopełnieniem zbiórki publicznej. Przez wysłanie SMS użytkownicy telefonów mogą wspierać fundusz stypendialny Fundacji.

Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym objętych jest 2500 stypendystów.

Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i językowe.

Fundacja wraz z dwiema uczelniami wyższymi od 2002 r. organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także od 2005 roku Instytut Polityki Społecznej UW i od 2008 r. Instytut Nauk Politycznych UW, przeznaczają drogą konkursu dla maturzystów z małych miejscowości 12 indeksów na studia dziennikarskie, polityki społecznej i nauk politycznych.

Obie uczelnie wraz z Fundacją zorganizowały w 2002 r. konkurs dla najlepszych studentów IV roku dziennikarstwa. Nagrodami były roczne staże dziennikarskie w renomowanych redakcjach, jak np. Rzeczpospolita, Telewizja Polska czy Telewizja Polsat.

Od marca 2005 r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.kontakt    
wykonanie