Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


67. Tydzień Miłosierdzia

W dniach 2-8 października Kościół w Polsce przeżywa 67. Tydzień Miłosierdzia. Hasło tegorocznego Tygodnia brzmi: „Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia”. Pamiętajmy w nadchodzącym tygodniu słowa Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) i wspierajmy wszystkich potrzebujących modlitwą, dobrym słowem i uczynkami miłości.Odezwa Biskupa Pelplińskiego na 67. Tydzień Miłosierdzia,
2-8 października 2011


Umiłowani w Panu diecezjanie!

Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia swoją myśl przewodnią czerpie z programu duszpasterskiego – budowania komunii z Bogiem. Bóg jest miłością. To jest określenie Jego istoty i niejako znak tożsamości. Jeżeli zatem jesteśmy prawdziwie i wiarogodnie dziećmi Bożymi, a chrzest dał nam taką szansę, to spełnianie dzieł miłosierdzia (popularnie mówimy o uczynkach miłosierdzia), jest czymś oczywistym. To tworzy wspólnotę z Bogiem, przekonująco twórczą. Czegóż bowiem innego oczekuje od nas Bóg, jak właśnie tego, byśmy byli miłosierni, jak On sam jest miłosierny (Łk 6, 36). Stąd już tak blisko do bardzo praktycznego wniosku: „Bądźcie nawzajem dla siebie dobrzy i miłosierni” (Ef 4, 32).
W 67. Tygodniu Miłosierdzia naszymi przewodnikami będą Święci, którzy w sposób heroiczny potrafili być sługami Boga bogatego w miłosierdzie. Dlatego w niedzielę rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia (2 października) przypatrzymy się najpierw miłości Boga, która jest źródłem i fundamentem każdej miłości ludzkiej, tej nade wszystko, która otrzymuje rzeczywisty kształt w posłudze charytatywnej.
W poniedziałek (3 października) przewodnikiem w naszej medytacji będzie bł. Jan Paweł II, papież, wielki odkrywca dla naszych czasów Boga bogatego w miłosierdzie. We wtorek (4 października), przywołamy św. Franciszka z Asyżu, który swoim ubóstwem ubogacił Kościół, jak sam Jezus Chrystus (zob. 2 Kor 8, 9). W środę (5 października) będziemy dziękować za św. Faustynę Kowalską, która w intensywnej komunii z Bogiem odkryła Jego nieskończone miłosierdzie wobec nas i całego świata. W czwartek (6 października) przypomnimy piękną postać bł. Marianny Biernackiej, jednej spośród 108 męczenników beatyfikowanych przez Jana Pawła II w roku 1999; ona oddała życie za swoją synową oczekująca wydania dziecka na świat. To jest dzieło miłości najwyższej próby (por. J 15, 13; 1 J 4, 9-10). W piątek (7 października) obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Niech różaniec pomoże nam zobaczyć Maryję, która dla dobra ludzi zjednoczyła się z Bogiem w pełnym poddaniu się Jego woli, a jako Matka Pana była zdolna do dzieł godnych podziwu (zob. Łk 1, 43). Sobota
(8 października), sobota Maryjna, niech będzie jeszcze jednym uczczeniem Matki Miłosierdzia, a także dostrzeżenia w Jej bliskości św. Józefa, człowieka kontemplacji wielkich planów Boga. Nie zostawił nam żadnego słowa od siebie, ale pozostało w pamięci Kościoła jego życie bez reszty oddane Jezusowi i Maryi.
Niech modlitwy i rozmyślania, jakie wzbudzi w nas 67. Tydzień Miłosierdzia będą dla nas nowym rozdziałem naszego dzieła chrześcijańskiej miłości, która polega nie na słowach, ale na czynach i świadczeniu o prawdzie, którą jest sam Jezus Chrystus. „Żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi” (Ef 4, 15).
Na drogę nowego zapału w pełnieniu dzieła miłosierdzia z serca wam błogosławię

Pelplin, w dniu św. Pio,
23 września 2011.
L.dz. 1008/11/K.Ord.
† Jan Bernard Szlaga
Biskup Pelplińskikontakt    
wykonanie