Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Rocznica urodzin i ingresu Biskupa Diecezjalnego

W poniedziałek, 24 maja, Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga będzie obchodził 70. rocznicę swoich urodzin i 18. rocznicę ingresu do pelplińskiej Bazyliki katedralnej. Pasterza naszej diecezji polecamy modlitwie wszystkich parafian.

SŁOWO BISKUPA POMOCNICZEGO NA 70-LECIE URODZIN I 18. ROCZNICĘ INGRESU BISKUPA DIECEZJALNEGO JANA BERNARDA SZLAGI 2010-05-10

W poniedziałek, 24 maja 2010 roku biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga będzie dziękował Panu Bogu za 70 lat życia i 18. rocznicę ingresu do pelplińskiej Bazyliki katedralnej. We wspólnocie kapłańskiej, zakonnej, kleryckiej, we wspólnotach kapłaństwa powszechnego chcemy otoczyć Naszego Arcypasterza darem obecności i modlitwy.
Biblijną cyfrę lat siedemdziesięciu wypełnił Ksiądz Biskup najpierw pobytem w pobożnym klimacie domu rodzinnego w Gdyni Małym Kacku, potem nauką w wejherowskim Leoninum i pelplińskim Collegium Marianum, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie przygotował się do służby kapłańskiej. Po krótkim wikariacie kontynuował studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Przez szereg lat prowadził na KUL-u pracę naukową i dydaktyczną pełniąc różne funkcje administracyjne.
Po przyjęciu sakry biskupiej poszerzył swoje obowiązki jako wikariusz generalny w diecezji chełmińskiej i w komisjach Konferencji Episkopatu Polski. Mianowany pierwszym biskupem diecezjalnym pelplińskim, odbył przed 18 laty – 24 maja 1992 roku – uroczysty ingres do Bazyliki katedralnej w Pelplinie.
Odtąd historia Kościoła pelplińskiego zapisana jest niezmordowaną i mistrzowską duszpasterską posługą naszego Arcypasterza w całej diecezji i poza jej granicami. Od 18 lat nasz Arcypasterz wypełnia apostolskie posłanie nauczyciela wiary, kapłana i pasterza zasiadając na katedrze – tronie swoich poprzedników – biskupów chełmińskich. Z tego tronu, z tej katedry, co matką jest i głową wszystkich kościołów diecezji pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego, budujemy i tworzymy razem ze swoim Arcypasterzem jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.
Chcemy naszym udziałem w obchodach uroczystości urodzinowych i kolejnej rocznicy ingresu do Bazyliki katedralnej dziękować za Słowo Boże głoszone tak często we wszystkich kościołach diecezji, przekazywane za pośrednictwem Radia „Głos”, zawarte w listach pasterskich, artykułach, pozycjach naukowych i homiletycznych. Moc tego słowa obejmuje audytoria seminaryjne i sale uniwersyteckie, powstałe szkoły katolickie, umiłowane Collegium Marianum, Wydawnictwo „Bernardinum”, a także liczne sympozja, kongresy, konferencje i rekolekcje. Szczególnym wyrazem tego Słowa Bożego są uchwały I Synodu Diecezji Pelplińskiej oraz toczący się proces beatyfikacyjny II grupy polskich Męczenników czasu II wojny światowej.
Chcemy dziękować za bogaty stół Najświętszej Ofiary, którą Ksiądz Biskup sprawuje codziennie w poszczególnych parafiach karmiąc lud Boży chlebem eucharystycznym. Pragniemy dziękować za nowe sanktuaria i rodziny parafialne, za wszystkie inwestycje sakralne, budowle i remonty, odnowioną katedrę i Collegium Marianum, nową bibliotekę diecezjalną, Dom Kapłana Seniora w Chojnicach i Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy w Białogórze, za zaproszenie w 1999 roku Ojca Świętego Jana Pawła II do Pelplina.
Dlatego zapraszamy do Pelplina całą rodzinę diecezjalną w poniedziałek, 24 maja 2010 roku.

Program uroczystości jubileuszowych jest następujący:
• godz. 11.00 – nadanie imienia Księdza Biskup Diecezjalnego nowej bibliotece diecezjalnej (budynek obok Kurii Diecezjalnej);
• godz. 12.00 – sesja jubileuszowa w Aula Magna WSD;
• godz. 13.00 – Msza św. dziękczynna w katedrze z homilią Prymasa Polski.

Serdecznie zapraszamy kapłanów na uroczystą sesją do auli WSD o godz. 12.00, zaś duszpasterzy i wiernych do katedry, gdzie o godz. 13.00 odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna.
Niech obecność kapłanów będzie szczególnym wyrazem ich solidarności z Biskupem Diecezjalnym w Roku Kapłańskim. Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła, której święto Kościół tego dnia obchodzi, polecamy dalszą posługę naszego Arcypasterza.

† Piotr Krupa
Wikariusz Generalnykontakt    
wykonanie