Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


aktualności 


65. Tydzień Miłosierdzia

Pod hasłem „Otoczmy troską życie” od 4 do 10 października w całej Polsce obchodzony będzie 65. Tydzień Miłosierdzia. Organizowane w tym czasie przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski spotkania, modlitwy i konkretne inicjatywy będą uwrażliwiać na potrzebę obrony życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach. Patronem tegorocznego Tygodnia jest św. Franciszek z Asyżu.
Celem 65. Tygodnia Miłosierdzia - w myśl słów "Otoczmy troską życie" - będzie zwrócenie uwagi na konieczność obrony życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach - nie tylko fizycznym, ale także moralnym, intelektualnym i religijnym.
Celem ma być także ukazanie piękna życia traktowanego jako dar Boży. Takie nastawienie powinno skłaniać do troski o życie na każdym jego etapie, niezależnie od sprawności czy niepełnosprawności, której człowiek doświadcza.
Organizatorzy chcieliby zwrócić uwagę na najważniejsze momenty życia: narodziny, integralny rozwój i śmierć. Pragną zachęcić do przeciwstawienia się cywilizacji śmierci, której wyrazem jest zanik poszanowania godności życia ludzkiego, przemoc, hedonistyczne podejście do ciała czy pozbawienie życia wymiarów nadprzyrodzonych.
Zdaniem Komisji Charytatywnej KEP, obrona życia jest tym pilniejsza, im bardziej nasilają się zagrożenia wobec niego. Nie chodzi tylko o pojedyncze sytuacje, w których życie jest ranione lub niszczone, ale o utrwalanie się pewnej mentalności przeciwko życiu. Wyraża się ona w nasilającej się propagandzie aborcji i eutanazji, zagubieniu nadprzyrodzonego sensu i wartości życia człowieka, manipulacjach naukowych i technicznych, jakim poddawane są początki życia ludzkiego.
Dla Caritas Polska Tydzień Miłosierdzia będzie dziękczynieniem za kilkanaście „Okien życia”, które powstały jako alternatywa dla porzucania lub uśmiercania noworodków. Pierwsze takie Okno powstało kilka lat temu w Krakowie i ocalało w nim już 14 dzieci. Ostatnie „Okno życia” zostało otwarte w Piotrkowie Trybunalskim. Trwają intensywne prace do otwarcia kolejnego w Sosnowcu.
65. Tydzień Miłosierdzia poprzedzi wręczenie nagród "Ubi Caritas" Caritas Polska i "Miłosierny Samarytanin" Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nagrody przyznawane są osobom prywatnym i instytucjom za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. Uroczystość, także z udziałem członków Eleos - charytatywnej organizacji Kościoła prawosławnego, odbędzie się 3 października o godz. 12.00 w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 w Warszawie.
Tematem poniedziałkowej refleksji będzie problem choroby, starości i umierania. Wolontariusze pomagający chorym i starszym, pracownicy służby zdrowia oraz duszpasterze chorych będą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób być blisko tych, którzy cierpią, by przełamać poczucie osamotnienia i bezradności wobec cierpienia fizycznego i duchowego.
Wtorek będzie dniem modlitwy za ofiary wypadków drogowych oraz za kierowców i pieszych. Modlitwą chcemy otoczyć policjantów i strażaków, przedstawicieli straży miejskiej i ratowników medycznych. Organizatorzy Tygodnia pragną uwrażliwić wszystkich na konieczność poszanowania przepisów drogowych oraz kulturalnego zachowania kierowców. Chcą również zwrócić uwagę na problem nietrzeźwości oraz – coraz częstsze niebezpieczne zjawisko – prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków.
W środę tematem wiodącym będzie moralny i duchowy wymiar życia człowieka. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, że życie ma charakter nadprzyrodzony. Winno być przeżywane w perspektywie wieczności.
Na spotkania czwartkowe zaproszeni są szczególnie narzeczeni i małżonkowie. Jest to dzień dziękczynienia za powołanie do życia małżeńskiego, za miłość w rodzinie.
Piątek będzie dniem ekspiacji za grzechy przeciwko życiu oraz zwrócenia uwagi na sytuację dzieci w rodzinach. Stąd też do udziału we Mszy św. i spotkaniach organizowanych w tym dniu zaproszeni są rodzice, dziadkowie i dzieci.
W ostatnim dniu Tygodnia Miłosierdzia, w sobotę 10 października w centrum uwagi znajdą się ludzie młodzi: gimnazjaliści i starsza młodzież. Będzie to dzień modlitwy o wolność od nałogów, czystość serca i miłość do życia w pełnym wymiarze.
Patronem 65. Tygodnia Miłosierdzia jest św. Franciszek z Asyżu, człowiek pokorny, ubogi i prosty. Jego postawa inspiruje do miłości bliźniego nie tylko jego naśladowców w zakonach franciszkańskich, ale także wiernych świeckich. Franciszek zwraca uwagę na troskę o przyrodę, o obronę środowiska naturalnego przez zanieczyszczeniami i bezmyślnym niszczeniem. Stąd też bardzo mocno w tym roku podkreśla się związek kwestii ekologicznej z kwestią troski o człowieka.wykonanie