Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


aktualności 


Pażdziernik - miesiąc różańca

Październik to miesiąc poświęcony Matce Bożej i modlitwie różańcowej. Jak wielką skuteczność posiada ta modlitwa nie trzeba nikogo przekonywać, wystarczy spojrzeć tylko na wielkich ludzi Kościoła naszych czasów, choćby na Sługę Bożego Jana Pawła II, aby przekonać się, że ta modlitwa posiada niezwykłą skuteczność. Jan Paweł II tak mówił o modlitwie różańcowej: "Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje".
Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy różańcowej w Bazylice:

dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00
dla dorosłych codziennie o godz. 18.30

Postarajmy się aby miesiąc październik dla całej naszej wspólnoty parafialnej był miesiącem autentycznie różańcowym. Wszystkim zaangażowanym w propagowanie tej formy modlitwy, szczególnie Wspólnocie Żywego Różańca, składamy serdeczne Bóg zapłać.wykonanie