Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


LEDNICA 6 czerwca 2009

Po raz kolejny młodzież naszej parafii uczestniczyć będzie w Spotkaniu Lednickim. W tym roku zorganizowane zostały trzy autokary, by jak najwięcej młodych ludzi mogło wziąć udział we wspólnym czuwaniu u źródeł chrzcielnych Polski.

Strona internetowa Ruchu Lednickiego w naszej parafii kliknij>>

List o.Jana Góry do uczestników spotkania:

www.jangora.pl
www.jangora.pl
Drodzy Przyjaciele!

6 czerwca bieżącego roku już po raz trzynasty Pan Jezus zwołuje nas nad Lednicę, do źródeł chrzcielnych Polski. Lednica to wybór Chrystusa, to wielki dar wiary nadziei i miłości.

Szczęściem jest być nad Lednicą i uczestniczyć w entuzjazmie i radości wiary. Tegoroczna Spotkanie Lednickie będzie szczególne i wyjątkowe. Zaprosiliśmy na spotkanie młodych z całej Europy, aby wspólnie z nami wybrali Chrystusa w swoim języku i pod swoim sztandarem, aby przywieźli wodę i kamień ze swoich źródeł chrzcielnych.
A zatem będzie to Lednica międzynarodowa, europejska. Jeśli nawet nie uda się nam zaprosić delegacji ze wszystkich krajów, to przynajmniej nasze serca będą otwarte na wszystkich. A to jest właśnie chrześcijaństwo.

Tegoroczna Lednica będzie również miała wymiar franciszkański. 800 lat istnienia zakonu franciszkanów to ważna data i ważna obecność. Bracia świętego Franciszka przybędą liczniej, aby zaznaczyć swoją obecność w naszej historii. W końcu ksiądz Robak był bernardynem.

Wreszcie temat tegorocznej Lednicy - czas. Refleksja o czasie i jego cenie będzie wskazywała na znaki czasu, przez które przemawia sam Bóg. Na pewno takim znakiem jest umiędzynarodowienie Lednicy. Na pewno takim znakiem jest franciszkanizm tegorocznej Lednicy, na pewno jest pragnienie podarowania Wam do ręki Lednickiej Liturgii Godzin, czyli kapłańskiego brewiarza zawierającego dwie podstawowe godziny brewiarzowe Jutrznię i Nieszpory.

W ten sposób zostaniecie poważnie zaproszeni do wielkiej wspólnoty modlitewnej Kościoła, aby wielbić Tego, który nas pierwszy umiłował. Jako duszpasterz odczuwam, że wielu z Was wyrysło z odmawiania pacierza a pacierz kojarzy im się z wiekiem dziecinnym i dorastaniem. Weźcie zatem brewiarz do ręki, niech Wam towarzyszy, niech odwaga psalmicznych wersetów pobudzi Wasza odwagę do dialogu z Miłością.

Czekam na Was nad Lednicą z brewiarzem w ręku, z franciszkanami obchodzącym swój jubileusz, a wspólnie czekamy na delegacje młodzieży z całej Europy, aby dotrzeć do chrześcijańskich korzeni i uwielbić tego, który nas stworzył i ocalił. Kocham Was!

Jan W. Góra OPkontakt    
wykonanie