Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Benedykt XVI w Turcji - ekumeniczne nadzieje

Centralnym punktem papieskiej pielgrzymki do Turcji było podpisanie 30 listopada wspólnej deklaracji, które zwieńczyło „Boską liturgię” w prawosławnej katedrze św. Jerzego. Ekumeniczny wymiar podkreślą także wieczorne spotkania papieża z patriarchą ormiańskim oraz metropolitą syryjsko-prawosławnym.

Tak gorącego i serdecznego przyjęcia zgotowanego papieżowi przez prawosławnych nikt się nie spodziewał – powiedział wikariusz apostolski Anatolii, bp Luigi Padovese. Dowodzi ono, że papieska pielgrzymka przeszła wszelkie oczekiwania, a co za tym idzie już się udała. Szeroko komentowane jest wczorajsze serdeczne i braterskie spotkanie Benedykta XVI z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Zaakcentowanie prze nich konieczności kontynuowania dialogu ekumenicznego budzi nadzieje na przyszłość.

Jak się wydaje są one tym bardziej uzasadnione, że po latach przerwy wznowiła swe prace Mieszana Komisja Teologiczna. Zajmuje się ona między innymi trudnym tematem prymatu papieża w Kościele. W tym kontekście, ciepły klimat rozmów i spotkań pozwala mieć nadzieję, iż udział Benedykta XVI w patronalnych uroczystościach ku czci św. Andrzeja będzie ważnym krokiem ku pełnej, widzialnej jedności obu Kościołów.

Warto przypomnieć, że choć wizyta miała swój polityczny i międzyreligijny wymiar, to jednak właśnie udział w uroczystościach św. Andrzeja, założyciela patriarchatu ekumenicznego był głównym powodem papieskiej pielgrzymki do Turcji. „Boska liturgia” odbyła się w prawosławnej katedrze św. Jerzego. Papieża tak jak 29 listopada powitał głos bijących dzwonów.

W dymie kadzideł i przy śpiewie cerkiewnych pieśni Ojciec Święty w towarzystwie Bartłomieja I wszedł do katedry. Liturgia, która zajmuje centralne miejsce w życiu Kościoła prawosławnego, trwała ponad dwie godziny. Po komunii głos zabrał najpierw patriarcha, a następnie papież. Bartłomiej I wyraził smutek, że wciąż nie dane jest katolikom i prawosławnym wspólne sprawowanie Eucharystii. Apelował: "Musimy być jedno ze sobą, pomimo wszelkich podziałów". „Ze smutkiem wyznajemy, że nie możemy jeszcze sprawować Sakramentów Świętych w jedności. Modlimy się, aby nadszedł dzień, w którym ta sakramentalna jedność w pełni się dokona” – stwierdził Bartłomiej I.

Podczas Liturgii w katedrze patriarchatu Benedykt XVI mówił o komunii łączącej apostołów Piotra i Andrzeja oraz o specyfice powołań obu braci. Piotrowi powierzona została szczególna, powszechna odpowiedzialność.

„Temat powszechnej posługi Piotra i jego Następców wywołał niestety między nami różnice opinii, które mamy nadzieję przezwyciężyć – również dzięki dialogowi teologicznemu, który został ostatnio wznowiony - stwierdził Benedykt XVI. - Mój czcigodny poprzednik, Sługa Boży Jan Paweł II, mówił o miłosierdziu, jakie znamionuje Piotrową posługę jedności – miłosierdziu, którego sam Piotr doświadczył jako pierwszy. To na tej podstawie papież Jan Paweł II zaprosił do podjęcia braterskiego dialogu celem znalezienia takich sposobów sprawowania dziś posługi Piotrowej, które by – zachowując jej naturę i istotę – umożliwiły realizowanie posługi miłości uznawanej przez wszystkich, których ona dotyczy. Pragnę dziś przypomnieć i ponowić to zaproszenie” - powiedział papież.

Benedykt XVI wskazał też na znaczenie misji apostoła Andrzeja dla owocnego spotkania między orędziem chrześcijańskim a kulturą grecką. Ma to trwałe znaczenie dla Kościołów Wschodu i Zachodu. Stale czerpiemy ze skarbca, jaki pozostawili nam greccy Ojcowie Kościoła. Ponadto Papież przypomniał, że obaj apostołowie – Piotr i Andrzej – ponieśli męczeństwo zostając ukrzyżowani. W ciągu dziejów oba związane z nimi Kościoły – w Rzymie i Konstantynopolu – doświadczyły męczeńskiej drogi krzyża. Wiara w odkupieńczą moc krzyża Chrystusa i nadzieja, jaką daje ludzkości Jego zmartwychwstanie łączą katolików i prawosławnych. Ojciec Święty wskazał na konieczność ich wspólnego wiarygodnego świadectwa w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie. Nasze podziały są dla niego zgorszeniem i przeszkodą w głoszeniu Ewangelii.

/opoka/kontakt    
wykonanie