Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Lekcja w Bazylice - ogłoszenie laureatów

Dobiegł końca konkurs na scenariusze zajęć edukacyjnych pt. "Lekcja w Bazylice" zorganizowany przez naszą parafię wraz z Urzędem Miejskim w Chojnicach oraz Chojnickim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Na spotkaniu w sali obrad ratusza, które odbyło się 2 grudnia br. o godz. 16:00, ks. prob. Jacek Dawidowski i burmistrz miasta Chojnice dr. Arseniusz Finster wręczyli dyplomy oraz nagrody, które zostały ufundowane przez parafię. Ukoronowaniem konkursu będzie "Lekcja w Bazylice", którą poprowadzi laureatka konkursu. Wszystkie zgłoszone scenariusze zostaną opublikowane w pozycji książkowej. Fundusze na publikację zostały przekazane przez Urząd Miejski w Chojnicach w ramach konkursu grantowego. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom, wśród których szczegolne podziękowania należą się panu Kazimierzowi Jaruszewskiemu - pomysłodawcy konkursu. Dziękujemy komisji konkursowej, Urzędowi Miejskiemu i Chojnickiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk licząc na dalszą owocną współpracę. Mamy nadzieję, że za rok odbędzie się kolejna edycja konkursu!


WYNIKI KONKURSU:


SPRAWOZDANIE Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

 

„LEKCJA W BAZYLICE” – KONKURS MIEJSKI NA SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

Obrady komisji konkursowej odbyły się dnia 27 listopada br. W skład komisji weszli:

 

  1. Pan Jan Zieliński – z ramienia Urzędu Miejskiego w Chojnicach, przewodniczący komisji konkursowej
  2. Pani Ludomiła Paczkowska – z ramienia Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela
  3. Pan Bogdan Kufel – z ramienia Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Na początku Komisja po ocenie formalnej dopuściła do udziału w konkursie pięć scenariuszy lekcyjnych. W dalszej części oceny skupiono się na walorach merytorycznych,  dydaktycznych i historycznych prac konkursowych. Szczególnym elementem, na który zwracano uwagę, było wykorzystanie w scenariuszu szerokiego wachlarza form aktywizujących, niestandardowość zalecanych metod oraz oryginalność w podejściu do tematu. W wyniku postępowania konkursowego przyznano następujące wyróżnienia i nagrody:

WYRÓŻNIENIA (100 zł):
Pani Barbara Piekarska
Pani Justyna Barwina-Myszka

III NAGRODA (200 zł)

Pan Dariusz Sokoliński
II NAGRODA (300 zł)
Pani Maria Warnke
I NAGRODA (600 zł)
Pani Anna Buchwald
fot. G.Rzechtalski
fot. G.Rzechtalskikontakt    
wykonanie