Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Kościół mimo współpracy heroiczny

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka stwierdził w wywiadzie dla „Przewodnika Katolickiego”, że mimo współpracy niektórych duchownych z komunistycznymi służbami, Kościół w Polsce wykazał się w okresie PRL heroiczną postawą.

 

W rozmowie zamieszczonej w najnowszym numerze poznańskiego tygodnika z datą 15 czerwca Kurtyka przyznał, że po zdławieniu po wojnie zbrojnego podziemia i niezależnych partii politycznych „aktywność bezpieki zwróciła się następnie przeciwko Kościołowi, jako jedynej ostoi i nadziei polskiego społeczeństwa”.

„Ale polski Kościół tę swoją heroiczną kartę przeszedł zwycięsko. Niezależnie bowiem od tego, jaki procent księży współpracował z bezpieką i czy czynił tak jeden czy drugi biskup, to jednak Kościół jako całość nigdy nie przestał być instytucją niezależną i nie zatracił swojej wielowiekowej misji oraz więzi ze społeczeństwem” – powiedział prezes IPN.

„Bezpiece i komunistom nie udało się więc uzyskać takiego efektu jak w innych państwach komunistycznych, czyli wpływać na funkcjonowanie Kościoła i kierować nim. Przeciwnie – Kościół w warunkach nieustającego nacisku wzmacniał się coraz bardziej” – podkreślił Kurtyka.

Zdaniem prezesa IPN, niezłomnej postawy Kościoła nie przekreśla fakt, że „10 czy 15 procent księży mogło być agentami bezpieki”, gdyż – jak zaznaczył – uwikłanie części duchowieństwa we współpracę „to były jakby koszty funkcjonowania Kościoła w warunkach państwa totalitarnego”.

„Osobiście uważam zresztą, że duchowieństwo mimo, iż było poddane potwornym naciskom i represjom, to i tak w porównaniu z innymi środowiskami zawodowymi czy społecznymi przeszło przez tamten okres z podniesioną głową” – dodał Kurtyka.

/KAI/
kontakt    
wykonanie