Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Człowiek w świecie internetu cz.1

Czy można dzisiaj żyć bez internetu? Jak się odnaleźć w coraz to większej sieci kontaktów, ofert i informacji? Czy internet buduje nasze człowieczeństwo, czy być może jest zagrożeniem godności człowieka? Na te i inne pytania w swym artykule "Człowiek w świecie Internetu" odpowiada doskonale nam znany ks. Wiesław Śmigiel.

ks. W. Śmigiel
ks. W. Śmigiel
Człowiek
w świecie Internetu

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju, a wręcz eksplozji technik komputerowych, a szczególnie Internetu. Obecnie komputer nie tylko służy do przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji, ale jest w stanie tworzyć wirtualną rzeczywistość. Gwałtowny rozwój techniki informacyjnej sprawił także, iż możliwości porozumiewania się między ludźmi są większe, niż kiedykolwiek wcześniej. Jak w takim świecie funkcjonuje człowiek? Czy świat Internetu jest dobrym środowiskiem dla człowieka? Czy człowiek wierzący w Boga, katolik może bez obaw korzystać z sieci? Takie i podobne problemy stają się coraz częściej przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych, takich jak psychologia, socjologia, pedagogika, filozofia oraz teologia pastoralna.


Drogę od zaciemnionej sali kinowej, poprzez coraz jaśniejsze wnętrza domu widza telewizyjnego i gracza gier wideo do wirtualnego użytkownika cyberprzestrzeni musi obecnie przebyć każdy, kto chce uchodzić za człowieka nowoczesnego (zob. przypis 1). Co więcej dziś bez Internetu coraz trudniej zajmować się ekonomią, polityką czy nawet nauką (2).

Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na zagadnienie obecności człowieka w Internecie. Nie jest możliwe, w tak niewielkim opracowaniu, dotknąć wszystkich ważnych aspektów tego zagadnienia. Dlatego przede wszystkim w artykule zostanie poruszony problem sieci, która sprawia, że świat staje się „globalną wioską”. Człowiek komunikuje się dzięki językowi, który w sieci przybiera specyficzną postać. Ważnym problemem jest także stosunek Kościoła do Internetu i obecność katolików w sieci. W artykule znajdą się także niektóre zagrożenia, nadzieje i prognozy związane z Internetem.

Znawcy problemu mówią dziś o początku „ery komputerowej”, a w świetle rozwoju Internetu o „erze telekomputerowej”(3). Biorąc pod uwagę fakt, że komputer został wynaleziony w 1946 roku(4), a Internet pojawił się w 1977 roku(5), zaś jego upowszechnienie nastąpiło dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat, mamy do czynienia ze zjawiskiem nowym i nadal mało przebadanym.

cdn.

1. W. Godzic, Czy nowe media potrzebują nowej estetyki? Humanista w Internecie, w: K. Wilkoszewska (red), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Kraków (UNIWERSITAS) 1999, s. 258.

2. Zob. Wyzwania współczesnej edukacji – e-nauczanie, red. R. Podpora, Lublin (Kaudium) 2006.

3. Pojawia się też określenie „era mediów telematycznych”. Termin „media telematyczne” wskazuje na serie wynalazków, których centrum stanowi monitor połączony z komputerem; T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków (Wydawnictwo Naukowe PWN) 1999, s. 17-25. 

4. Tamże, s. 290.

5. T. Bienias, Internet, Kraków (Znak) 1998, s. 14; E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Media, Warszawa (Wydawnictwo Naukowe PWN) 2000, s. 84-85.
 kontakt    
wykonanie