Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Rodzinne Opowieści - konkurs

Oddział Miejski Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Chojnicach ogłasza konkurs literacki dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie chojnickim. Ideą konkursu, którego nazwa brzmi RODZINNE OPOWIEŚCI, jest ocalenie od zapomnienia tego, co cenne w historii rodziny, a często bywa ulotne. A więc konkursowe opowieści muszą opierać się na autentycznych wydarzeniach. Sądzimy, że poprzez uczestnictwo w proponowanym przez nas konkursie młodzi ludzie mają szansę odkryć niejedną ciekawą historię z życia własnej rodziny.


Regulamin konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest historia, przedstawiona poprzez indywidualne dzieje rodzin lub pojedynczych osób. Treścią prac konkursowych może być:
- historia danej rodziny na przestrzeni kilku pokoleń,
- ważne jednostkowe wydarzenie z dziejów rodziny,
- indywidualne losy i przeżycia kogoś z rodziny,
- historia domu (lub osady, ulicy), z którym związane są losy rodziny
- inne fakty, które żyją w rodzinnej pamięci.
2. Relacje powinny dotyczyć autentycznych wydarzeń. Wartość pracy podniosą zdjęcia, kopie dokumentów bądź inne materiały źródłowe.  Nie będą brane pod uwagę historie wymyślone, nie oparte na faktach.

3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chojnickiego. Prace będą oceniane
osobno w każdej z tych kategorii szkół.

4. Objętość prac konkursowych jest dowolna, jednak nie mniejsza niż 3 tys. znaków drukarskich, w przypadku rękopisów ok. 3 stron form. A4.

5. Prace konkursowe winny być sygnowane godłem (a nie podpisane nazwiskiem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem, zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, adres)

6. Uczestnik konkursu może przedstawić więcej niż jedną pracę, lecz każda z nich winna być opatrzona innym godłem.

7. Prace należy nadsyłać pod adresem: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, ul. Wysoka 3 p. 210, 89-600 Chojnice.

8. Termin składania prac upływa 15 czerwca 2008 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku br.

9. Organizatorzy rozważają możliwość zamieszczenia wyróżnionych prac w publikacji książkowej.

Chojnice , 2 stycznia 2008 r.kontakt    
wykonanie