Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


VI DIECEZJALNY KONGRES RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ

Na zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej, dnia 21 października 2017 r. w Chojnicach, odbędzie się VI Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej pod hasłem „Uczniowie Prawdy – świadkowie Miłości”. Organizatorem kongresu jest Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej. Przekazujemy informacje członkom ruchów, stowarzyszeń, wspólnot, bractw i innych zrzeszeń katolickich, działających na terenie parafii.

Zgłoszenia na Kongres do 15 października 2017 przyjmuje p. Irena Szybist pod adresem: irenasz@diecezja-pelplin.pl lub telefonicznie: 694 619 828 (od wtorku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00). Zgłaszając grupę na spotkanie popołudniowe o 14.00 należy podać liczbę osób oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej. Zgłaszając animatorów i liderów na poranne spotkanie o 9.00, należy podać imię i nazwisko każdego z nich.

Plan wydarzenia (dostępny także w naszym dwutygodniku Pielgrzym):

Dzień skupienia dla liderów i animatorów

(w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, ul. Młodzieżowa  44)

09.00

– recepcja i zawiązanie wspólnoty

09.30

– wprowadzenie

09.40

– modlitwa

10.00

– konferencja: Słowo Boże odpowiedzią nadziei na współczesne znaki czasu, ks. Janusz Chyła, Asystent Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej

11.00

– pauza

11.30

– praca w grupach

12.30

– podsumowanie pracy

13.00

– obiad

Spotkanie kongresowe zrzeszeń katolickich

(w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Obrońców Chojnic 4)

14.00

– recepcja

14.30

– wprowadzenie

14.45

– modlitwa

15.15

– konferencja: „Uczniowie Prawdy – świadkowie Miłości”, ks. Wojciech Niemczewski, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej

16.00

– pauza

16.30

– modlitwa o namaszczenie do misji

17.45

– wprowadzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej

18.15

– procesyjne przejście do Bazyliki pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela

19.00

– Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny
kontakt    
wykonanie