Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Odezwa Biskupa Pelplińskiego

Siostry i Bracia, kilka tygodni temu wiele rodzin zostało poszkodowanych przez burze  i  nawałnice, które przeszły w nocy z 11 na 12 sierpnia nad  naszą diecezją.  Przez najbliższe miesiące, a być może nawet lata, będziemy borykali się ze skutkami tej tragedii, próbując odbudować zniszczone domy lub budynki gospodarcze, porządkując spustoszone tereny, czy na nowo sadząc rośliny w miejscach, które kiedyś były pełne życia, a obecnie straszą „kikutami” drzew.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za Waszą solidarność z poszkodowanymi, za otwarte serca i wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy usuwaniu szkód, a teraz pracują przy remontach i budowach, zwłaszcza wolontariuszom, poświęcającym swój wolny czas na fizyczną pomoc bliźnim.  Dziękuję samorządowcom, wszystkim zaangażowanym służbom oraz pracodawcom, którzy, rezygnując z niektórych zleceń, pozwolili pracownikom wykorzystać zasoby firm  do usuwania skutków nawałnicy.

Dziękuję Wam, Siostry i Bracia, za Waszą ofiarność. W wyniku zbiórki,  która miała miejsce w niedzielę 20 sierpnia br. w kościołach naszej diecezji, na konto Caritas diecezjalnej wpłynęło 1.174.304,52  zł.  do rozdysponowania potrzebującym. Milion złotych otrzymaliśmy dodatkowo od Caritas Polska, a 1.180.194,97 zł. od parafii innych diecezji i osób indywidulanych. Te sumy nie wyczerpują jednak oznak pomocy, gdyż wiele darów zostało przekazanych bezpośrednio do konkretnych parafii lub rodzin.

 

Jak wspomniałem usuwanie skutków nawałnicy będzie trwało przez długie miesiące, stąd z dniem dzisiejszym pragniemy zainicjować projekt solidarnej pomocy pod hasłem „Parafia parafii”. Na terenie 36 parafii naszej diecezji znajdują się zniszczone  lub uszkodzone domy oraz budynki gospodarcze. Każda z nich zostanie objęta swoistą „opieką” przez inną parafię lub kilka parafii diecezji pelplińskiej. Księża proboszczowie zostali poinformowani, jakiej parafii Wasza wspólnota mogłaby udzielić szczególnej pomocy. Owa solidarna więź może przejawiać się w różnych wymiarach, począwszy  od otoczenia się wzajemną modlitwą, a kończąc na dotarciu do materiałów budowlanych, firm, fachowców czy pomocy finansowej. Mam nadzieję, że dzięki solidarnej postawie i wspólnemu działaniu, uda się nam się odbudować zniszczone domy oraz umocnić wiarę w ludzką dobroć i bezinteresowność.

Siostry i Bracia, w tej trudnej sytuacji nie zamykamy oczu na nieszczęścia,  które dotykają naszych bliźnich poza granicami kraju. Słyszymy o huraganach, powodziach, a ostatnio o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w Meksyku, w którym życie straciły setki osób, a tysiące zostały pozbawione swojego dobytku i środków do życia. Z prośbą o pomoc Kościoła w Polsce, zwrócili się do nas biskupi meksykańscy. Dlatego dzisiaj proszę Was o modlitwę za ofiary owego trzęsienia ziemi oraz o wsparcie w wymiarze materialnym poprzez zbiórkę do puszek po Mszach Świętych. Niech dramaty, których sami doświadczamy, nie zamykają nas na pomoc innym.

Dziękując za wszelką pomoc i otwartość na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, ufam i wierzę, że wspólnymi siłami przezwyciężymy zaistniałą sytuację. Z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Biskup Ryszard
kontakt    
wykonanie