Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Katechezy Wspólnoty Neokatechumenalnej

 

Drogi Bracie, Droga Siostro, jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę, jeśli potrzebujesz nowego bodźca duchowego w swoim życiu, jeśli czujesz potrzebę spotkania z Chrystusem, przyjdź na katechezy Neokatechumenalne, które będą głoszone w poniedziałki i czwartki w parafii pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach w kościele Gimnazjalnym po Mszy Św. o godz. 18,00. Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo.

Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa - daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania.

Wagę nowej rzeczywistości kościelnej, jaką jest Droga, dostrzegł już arcybiskup Madrytu Casimiro Morcillo, a także papież Paweł VI. Papież Jan Paweł II stwierdził w liście skierowanym w 1990 r. do abpa Paula Josefa Cordesa, "uznaję Drogę Neokatechumenalną jako "itinerarium" formacji katolickiej ważnej dla współczesnego społeczeństwa i dla naszych czasów". Papież zalecił także biskupom, aby docenili i wspomagali wraz ze swoimi prezbiterami  to dzieło nowej ewangelizacji, aby realizowało się zgodnie z liniami proponowanymi przez inicjatorów , a w 2008 r. zatwierdził Statut Drogi.

Droga Neokatechumenalna zaczęła się w slumsach Madrytu, do których w latach 60 trafił jej inicjator Kiko Arguello. Pochodzi on z zamożnej mieszczańskiej rodziny, był malarzem, a jego prace zdobywały nagrody na konkursach i wystawach. Ze slumsami zetknął się, gdy próbował pomóc służącej maltretowanej przez męża pijaka. Próbował interweniować, jednak gdy jego wysiłki nie przyniosły skutków, zaczął rozważać, czy Bóg nie mówi mu, aby zostawił wszystko i poszedł żyć z ludźmi z marginesu, aby im pomóc.

Do Polski Droga Neokatechumenalna dotarła w 1975 r. dzięki jezuicie o. Alfredowi Cholewińskiemu (zm. 1988), który będąc na studiach specjalistycznych w Rzymie brał udział w katechezach organizowanych w pierwszej rzymskiej parafii Męczenników Kanadyjskich, gdzie rozpoczęła się Droga Neokatechumenalna. Katechezy zaczęto głosić w Wielkim Poście w Lublinie, wśród osób związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W pierwszej ekipie katechistów był Stefano Gennarini, który do dziś jest odpowiedzialnym za neokatechumenat w Polsce.

Na świecie istnieje 15 tys. wspólnot w 4,5 tys. parafii w 850 diecezjach, znajdujących się w 105 krajach na pięciu kontynentach. Do każdej wspólnoty należy około 30-45 braci.

W Polsce jest 790 wspólnot w 350 parafiach, znajdujących w 35 diecezjach.

Owoce duchowe Drogi to rodziny otwarte na życie (małżeństwa Drogi mają przeciętnie 5 dzieci), które w zlaicyzowanym świecie skutecznie przekazują prawdy wiary swoim dzieciom. Robią to podczas Liturgii Domowej w niedzielne przedpołudnia. Rodzice czytają Biblię, śpiewają psalmy wraz z dziećmi, pytają, co Bóg w tym dniu mówi do nich, modlą się wspólnie. Są i takie rodziny z dziećmi, które pozostawiają swoje domy, pracę i przyjaciół, aby zamieszkać w najtrudniejszych miejscach na świecie, gdzie Kościół atakowany jest przez sekty lub został zniszczony. Tam próbują ponownie zaszczepić Kościół, dając przykład autentycznego chrześcijańskiego życia. Biskupi posyłają tam także kapłanów, powstają nowe parafie lub stare zaczynają się odradzać. Obecnie ok. 300 rodzin z Drogi zamieszkało wśród najbiedniejszych w 105 diecezjach na wszystkich kontynentach. Rodziny przebywające na misjach czuły potrzebę obecności księży, którzy byliby gotowi towarzyszyć im, także w najuboższych i najbardziej duszpastersko zaniedbanych rejonach świata. Stąd zrodziła się idea utworzenia misyjnych seminariów diecezjalnych, którymi kierują biskupi. Specyfika tych seminariów polega na tym, że klerycy rekrutują się przeważnie z Drogi, a prezbiterzy mogą być posłani przez miejscowego biskupa na cały świat, także do diecezji, gdzie brakuje kapłanów. Pierwsze seminarium "Redeinptoris Mater" powstało w Rzymie w 1988 r., obecnie jest ich ponad 100 na całym świecie.
Seminarium "Redemptoris Mater" w Warszawie erygował Prymas Polski kard. Józef Glemp w 1990 r. Działa ono w Warszawie.  Aktualnie przygotowuje się w nim do kapłaństwa 74 seminarzystów 16 narodowości.. Święcenia otrzymało już 79 prezbiterów.

Także w Chojnicach w 2000 roku przy Parafii Bazyliki, w wyniku prowadzonych tam katechez, zawiązała się pierwsza wspólnota Neokatechomenalna.

Dziś bracia zapraszają do słuchania katechez. 

Jak mówi Pan Jezus: " Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,  a Ja was pokrzepię." (Mt. 11,28)
kontakt    
wykonanie