Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Aborcja to morderstwo

„Kiedy rząd zabija, umiera także demokracja”. To słowa z oświadczenia wydanego przez Krajowy Sekretariat Konferencji Episkopatu Argentyny ds. Rodziny. Dokument opublikowano w związku z zezwalaniem pod różnymi pretekstami przez władze centralne i regionalne na dokonywanie aborcji. Kościół zwraca uwagę na przypadki oszustw czy mataczeń dla wyłudzenia od administracji takiego zezwolenia, np. pod pretekstem rzekomego gwałtu. Dzieje się to zupełnie poza kontrolą wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem najbardziej ludzkim rozwiązaniem problemu niechcianej ciąży jest adopcja – przypomina argentyński Sekretariat ds. Rodziny. To jest właściwa odpowiedź na biedę, niemożność, czy niezdolność wychowania dziecka. „Zabijanie jest rzeczą nieludzką – czytamy w oświadczeniu. - Gdy zabija rząd, traci całą wiarygodność, a wraz z tym umiera demokracja”.

Powyższa informacja prasowa dotyczy Argentyny, ale również w Polsce aborcja jest tematem licznych dyskusji. A przecież sprawa życia i śmierci żadnej dyskusji podlegać nie powinna! Niedawno temu w naszym kraju głośna stała się sprawa Alicji Tysiąc, która zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu za uniemożliwianie dokonania aborcji. My katolicy nie możemy bezczynnie patrzeć na takie sytuacje, gdyż kto widzi zło a się mu nie przeciwstawia staje się współwinnym. Komitet Społeczny Promocji Małżeństwa, Rodziny i Życia przy Radzie ds. Rodziny Episkopatu Polski zainicjował akcję wysyłania protestów do Strasburga. Poniżej prezentujemy tekst protestu, który prosimy wysłać na podane adresy.
W związku z oburzającym wyrokiem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którym ukarano Rząd Polski za to, że córka pani Alicji Tysiąc mogła się urodzić, Komitet Społeczny Promocji Małżeństwa, Rodziny i Życia przy Radzie ds. Rodziny Episkopatu Polski - wystosował w tej spraiwe protest oraz zachęca wszystkich do wystosowania takiego samego lub podobnego protestu.

 
W   OBRONIE    ŻYCIA


KOMITET  SPOŁECZNY
Promocji Małżeństwa, Rodziny i Życia
przy Radzie ds. Rodziny Episkopatu Polski

W związku z oburzającym wyrokiem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którym ukarano Rząd Polski za to, że córka pani Alicji Tysiąc mogła się urodzić, Komitet Społeczny Promocji Małżeństwa, Rodziny i Życia przy Radzie ds. Rodziny Episkopatu Polski zwraca się w do Czcigodnych Redakcji Mediów, którym leży na sercu obrona tych wartości, w tym życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o przekazanie Szanownym Czytelnikom i Odbiorcom prośby o wysyłanie protestu według załączonego wzoru na następujące adresy  e-mailowe:

1. Europejski Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: webmaster@echr.coe.int

2. Pan Profesor Lech Kaczyński, Prezydent RP: listy@prezydent.pl

3. do wiadomości Komitetu /UDW/: rada07@wp.pl

Wzór protestu:
Pobierz
      


      The Registrar
      European Court of Human Rights
      Council of Europe
      F-67075 STRASBOURG CEDEX
      France

      


 

P  R  O  T  E  S  T


       Jako człowiek opowiadam się za obroną każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego wyrażam moje zdumienie, oburzenie i przerażenie wobec wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu karzącego Rząd Polski za to, że córeczka pani Alicji Tysiąc nie została zamordowana przed urodzeniem.
 Ponadto, odmowa aborcji była zgodna z prawem obowiązującym w Polsce. Dlatego jako obywatel nie mogą się zgodzić z wyrokiem Trybunału, podjętym wbrew prawu obowiązującemu  w mojej Ojczyźnie.

 
……….. 
Data


…….……………  …………………. ……………………………………………
Nazwisko, Imię         PESEL                      adreskontakt    
wykonanie