Google
   BAZYLIKATV 1st
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
          polecamy:
 
  Regulamin
  Konspekty
  Komentarze
  Warsztaty
 
 
 
 
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Liturgia Godzin
  Katechizm
  Lednica
  Słowo na każdy dzień
  Piesza pielgrzymka
  Kanonizacja
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos
 
  Watykan
  Fundacja DzNT
  Dzieło Biblijne
  Ruch Światło-Życie


aktualności 


Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym

Studia Podyplomowe 2017/2018. Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie. Wydział Teologiczny UMK. Informacje ogólne:
Charakterystyka studiów: studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym (zainteresowanych nauczaniem katechezy w szkole) oraz dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych

Czas trwania: 4 semestry 

Kierownik studiów: ks. dr Tomasz Huzarek 

Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 300 zł, semestr letni (II) 1 200 zł, semestr zimowy (III) 1 300 zł, semestr letni (IV) 1 200 zł.

Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 

Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2017 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty: 

Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
kwestionariusz osobowy
1 zdjęcie 
kserokopia dowodu osobistego 
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich 
kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole)
Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r. (zajęcia odbywają się w soboty) 

Kontakt
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia@umk.pl

 
 wykonanie