Google
   HISTORIA PARAFII 1st
   MSZE ŚWIĘTE 1st
   GALERIA 1st
   OGŁOSZENIA 1st
   KLAUZULA RODO 1st
          polecamy:
 
  Księża
  Sakramenty
  Kancelaria
  Pismo Święte
  Piesza pielgrzymka
  MB Pocieszenia
  Siostra Adelgund
  Wspólnota Szkół Kat.
  Rodzina Kolpinga
  Schola Bazyliszki
  Ogniska Sw. Rodziny
  Księga gości
 
 
  Pielgrzym
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  KAI
  Opoka
  Wiara.pl
  Radio Głos


Aktualności 


Zaproszenie na chojnickie Rekolekcje "Podróż do źródeł wiary"

Na początku września 2017 r. odwiedzi nas po raz kolejny ks. Santiago Martin, założyciel i prezydent międzynarodowej wspólnoty Franciszkanie Maryi. Celem jego wizyty będzie poprowadzenie w dniach 8 – 10 września po raz drugi dużych, halowych rekolekcji w Chojnicach. Ten hiszpański kapłan, z wykształcenia biolog i dziennikarz, znany jest dziś nie tylko jako autor ponad 20 książek, ale i twórca nowej i starej jednocześnie wizji religijności. Jest to religijność eucharystyczna, oparta na dziękczynieniu i zatwierdzona w 2007 r.  przez Ojca Świętego. Obecnie Franciszkanie Maryi  istnieją w ponad 35 krajach, w 150 diecezjach, należą do niego tysiące wiernych i wielu kapłanów.

 

Rekolekcje, które poprowadzi w Chojnicach ks. Santiago Martin, odbędą się w dniach 8 – 10 września.

Plan rekolekcji z ks. Santiago Martinem FM
08 – 10 września 2017 r. 

Temat: Podróż do źródeł wiary. Zaczynać od nowa 

PIĄTEK 8 września 2017 r.

07.30 - Rejestracja uczestników
09.00 - Zawiązanie wspólnoty, Różaniec, sprawy organizacyjne
10.00 - Konferencja I:  Na początku było Słowo...

·        Bóg ukochał  nas pierwszy.

·        Wdzięczność jako odpowiedź na miłość Bożą.

·        Odpowiedź należna Bogu, odpowiedź życiem.


11.30  - Przerwa na kawę
12.00 - Konferencja II:  A Słowo ciałem się stało...

·        Najświętsza Maryja Panna – wzór odpowiedzi.

·        Pięć punktów naśladowania Maryi.


13.30 - Przerwa na obiad
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 - Konferencja III: Matka poszukująca Syna

·        Sześć rzeczywistych obecności Chrystusa.

·        Sakramenty.


17.00 - Przerwa na kolację
18.00 - Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie   

SOBOTA 9 września 2017 r.

09.00 – Modlitwa uwielbienia, Różaniec, ogłoszenia           
10.00 - Konferencja IV: Matka rozmawiająca z Synem

·        Modlitwa Maryi

·        Siedem punktów metody modlitwy FM


11.30 - Przerwa na kawę
12.00 - Konferencja V: Matka naśladująca Syna

·        Od jak kochać Jezusa do jak naśladować Jezusa.

·        Siedem punktów naśladowania Chrystusa.


13.30 - Przerwa na obiad
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 - Konferencja VI: Od naśladowania do tożsamości

·        Teologia krzyża czy teologia sukcesu.

·        Od naśladować Jezusa do być jak Jezus.

·        Od naśladować Maryję do być jak Maryja.

 
17.00 - Przerwa na kolację
18.00 - Msza św. i modlitwa o odnowę wiary i dary Ducha Świętego  

NIEDZIELA 10 września 2017 r.

 

09.00 - Modlitwa uwielbienia, Różaniec
09.30 - Konferencja VII: Misja wdzięczności

·        Charyzmat na trudne czasy. Sekularyzm i niepewność

·        Przeciw sekularyzmowi: duchowość

·        Przeciw niepewności: formacja


10.45 - Przerwa na kawę
11.15 – Konferencja VIII:  Św. Franciszek, Franciszkanie Maryi i Kościół

·        Naśladowanie Chrystusa według św. Franciszka. Od Asyżu do La Verna.

·        Tworzenie struktury kościelnej jako część naśladowania Chrystusa.

·        Udział w strukturze Kościoła jako FM.

·        Udział w misji.

 

12.45 – Msza św.
14.00 - Obiad, zakończenie rekolekcji

 

W czasie całych rekolekcji trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, a także (w miarę możliwości) jest okazja do spowiedzi. Poświęcenie dewocjonaliów oraz błogosławieństwo wody, soli i oliwy będzie po ostatniej Mszy św.

 

Podróż do korzeni wiary. Ciągle czerpać ze Źródła

    Na początku września 2017 r. odwiedzi nas po raz kolejny ks. Santiago Martin, założyciel i prezydent międzynarodowej wspólnoty Franciszkanie Maryi. Celem jego wizyty będzie poprowadzenie w dniach 8 – 10 września po raz drugi dużych, halowych rekolekcji w Chojnicach. Ten hiszpański kapłan, z wykształcenia biolog i dziennikarz, znany jest dziś nie tylko jako autor ponad 20 książek, ale i twórca nowej i starej jednocześnie wizji religijności. Jest to religijność eucharystyczna, oparta na dziękczynieniu i zatwierdzona w 2007 r.  przez Ojca Świętego. Obecnie Franciszkanie Maryi  istnieją w ponad 35 krajach, w 150 diecezjach, należą do niego tysiące wiernych i wielu kapłanów.

     Ks. Santiago Martin, wyjaśniając potrzebę powstania kolejnej wspólnoty odnowy Kościoła, powiedział: Stosunek większości ludzi do Boga opiera się na prośbach, co jest naturalne. Wszyscy mamy dużo różnego rodzaju kłopotów; zresztą Jezus nam polecił, żebyśmy się do Niego zwracali, gdyż mówił: „Proście, a otrzymacie”. To znaczy, że dobrze czynimy, mówiąc Jezusowi o naszych potrzebach, ale problem w tym, że zbliżamy się do Boga tylko wtedy, gdy potrzebujemy pomocy. 

Mówi się o prawach człowieka - a co z  prawami Boga?

       Trzeba zauważyć, że jeśli pamiętamy o Bogu tylko w chorobie albo przed egzaminem, czy też będąc na bezrobociu, to po zaspokojeniu tych potrzeb staje się On nam już niepotrzebny. Jest to niesprawiedliwe – powiedział ks. Santiago - tak jak wtedy, kiedy syn zbliża się do ojca tylko po to, żeby o coś prosić. Wnikliwa obserwacja świata zdaje się potwierdzać regułę – im biedniejsze społeczeństwo, tym pełniejsze jego świątynie… Materializm praktyczny jest o wiele bardziej niebezpieczniejszy od teoretycznego. Niech was nie usypiają duchowo wasze wypełnione wiernymi kościoły – apelował do księży ks. S. Martin. - Żyjemy w czasach, w których mówi się dużo o prawach człowieka, zwierząt, natury, są ruchy obrońców Ziemi… A gdzie prawa Boga? On ma prawo do naszej miłości!

        Nazwa wspólnoty wywodzi się od św. Franciszka i Matki Bożej. Biedaczyna z Asyżu był tym, który ówczesnemu światu przypominał, że Miłość nie jest kochana. Głosił to w XIII w., dziś jego misję pragną podjąć FM. Wszystkim pytającym, jak kochać Miłość, czyli Pana Boga, stawiają za wzór Maryję, bo Ona czyniła to najlepiej. Ks. Santiago Martin powiedział także, że zbyt często nasza miłość do Jezusa jest abstrakcyjna. Może warto przypomnieć sobie, że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Tak więc miłość do Boga winna się przejawiać miłością do Kościoła: Czcić Matkę Bożą, a to jest bliskie i Polakom, i Hiszpanom, to naśladować Ją, czyli tak samo jak Ona kochać, służyć, opiekować się, być razem, rozmawiać, poświęcać się Jezusowi w Kościele. 

Miłości trzeba się uczyć

        Miłość jest dziś pojęciem wieloznacznym, często mylonym na przykład z seksem. A przecież ona nie jest jak seks czymś instynktownym, czymś, co działa automatycznie. Jej trzeba się uczyć, uczyć od najlepszych mistrzów - a czyż może być ktoś lepszy od Jezusa? Jezus uczy nas kochać- powiedział ks. Santiago - kiedy zwraca się do nas : „Miłujcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem”, to znaczy, że powinno się kochać się ze szczodrością, oddaniem, poświęceniem, zapominając o sobie, myśląc o szczęściu drugiej osoby. Miłość, o której mówi gość z Madrytu, przejawia się przede wszystkim jako dziękczynienie składane Bogu i okazywane człowiekowi. Jednakże, podobnie jak w przypadku miłości, i tego trzeba się nauczyć, stąd powoływanie tak zwanych szkół dziękczynienia. To właśnie tam padają dwa fundamentalne pytania: dlaczego i jak miłować oraz dziękować? Wpierw bowiem trzeba znaleźć motywy, a potem zastanowić się, jak to okazać. Wdzięczność nie jest żadnym zwrotem grzecznościowym czy demonstracją uczuć, choć w każdym wypadku jest to dobre, ale oprócz tego dziękczynienie musi być zawarte w uczynkach. Życie przepełnione wdzięcznością jest życiem eucharystycznym, takim, w którego centrum znajduje się miłość i które zaprasza nas do praktykowania miłości chrześcijańskiej. 

Misjonarze wdzięczności i dziękczynienia

       Członkowie duchowej rodziny FM nazywani są często misjonarzami wdzięczności, chodzi bowiem o to, że lekcje wyniesione ze szkół dziękczynienia mają służyć całemu Kościołowi. Tak więc  staje przed nimi potrójna misja. Katolikom uczęszczającym systematycznie na Msze św. trzeba przypominać, żeby nie zapominali o dziękczynieniu, o miłowaniu Tego, który jest Miłością. Ludziom, którzy nie naprzykrzają się Panu Bogu, należy głosić, że Bóg na nich czeka, że ma im wiele do zaofiarowania, że jego przyjaciółmi stajemy się nie przez deklaracje słowne, ale poprzez uczynki. Są wreszcie i tacy, którzy ogłosili się wrogami Jezusa Chrystusa i wszystkiego, co Boże. Trzeba przed nimi bronić swojej wiary, swego Kościoła, swoich kapłanów. Chodzi tu oczywiście o oręż ducha, zwyciężanie zła dobrem. Wspomniane szkoły wdzięczności oferują swym uczestnikom solidną formację intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem apologetyki, dziedziny dziś jakby zapomnianej…

 Miłosierdzie…

      Ten ruch mógłby być kontynuacją Dzieła Miłosierdzia Bożego Świętej Faustyny Kowalskiej - wyjaśnia jego założyciel – w tym znaczeniu, że kiedy człowiek odkryje, iż Bóg jest właśnie tym Miłosierdziem Bożym, może przekształcić miłość Boga w egoizm: „Ponieważ wiem, że mnie kocha, że wszystko mi przebacza, przeto mogę robić to, na co tylko mam ochotę”. Taka nadinterpretacja Miłosierdzia Bożego zdaje się częsta. Ludzie dzisiaj myślą, że piekło nie istnieje, skoro Bóg jest „tak bezgranicznie miłosierny”. Uważają, że mogą zrobić, co tylko będą chcieli, bo On i tak będzie umiał im przebaczyć. Po prostu zwracają miłość Boga przeciw samemu Bogu i zapominają o prawach Bożych. Musimy więc przemienić miłość Boga w miłość do Boga i powiedzieć: Dziękuję Ci, Panie, za Twoją wielką miłość do mnie! Jak mogę na nią odpowiedzieć?

      Rekolekcje, które poprowadzi w Chojnicach ks. Santiago Martin, odbędą się w dniach 8 – 10 września i są adresowane do wszystkich, którym przedstawione powyżej treści są bliskie. W poprzednim takim spotkaniu wzięło udział około 750 osób, które potem dziękowały za odkrycie i pogłębienie relacji z Bogiem. Wiele z nich przystąpiło też do wspólnoty działającej w Polsce, obecnie w 24 grupach formacyjnych – szkołach wdzięczności. Zapraszamy szczególnie tych, którzy chcieliby usystematyzować swoją wiarę, wpisując ją w pradawny nurt nauczania Biblii i Tradycji Kościoła.  

Ks. Jarosław Kaźmierczak, wiceprezydent FM 

 

http://www.odnowachojnice.com
http://franciscanosdemaria.org
kontakt    
wykonanie